We use cookies on this website to enhance your user experience. By continuing on this website you are agreeing to the use of these cookies. View our Privacy Policy for more information.

Photo Essay

BAC x RPST

words by
RPST & BAC Editorial
photography by

ชวนมองกรุงเทพฯผ่านสายตาช่างภาพจาก สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (RPST)

กรุงเทพฯ เมืองแห่งสายน้ำ วิถีชีวิตริมน้ำ สงบ สดชื่น รื่นรมย์ แม่น้ำเจ้าพระยาและสายน้ำใหญ่น้อยที่ไหลล่องเชื่อมโยงกัน เป็นทั้งเส้นทางสัญจร แหล่งอาหาร ที่ชาวบ้านริมน้ำได้ใช้ประโยชน์ ให้ชีวิตได้พึ่งพิงสายน้ำ ทำให้เกิดการตั้งถิ่นฐานและเป็นที่มาของวิถีชีวิตวัฒนธรรมตามสายน้ำที่นักเดินทางหลงไหล

สายน้ำแห่งวัฒนธรรม

แม่น้ำเจ้าพระยาเปรียบเหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงผู้คนในที่ราบลุ่มภาคกลางมาแต่โบราณ สมัยก่อนนั้นเมื่อเรือสำเภาแล่นทวนน้ำเข้ามา แลเห็นยอดพระปรางค์วัดอรุณฯ ก็แปลว่าได้เดินทางเข้ามาถึงเมืองหลวงของราชอาณาจักรแล้ว

เรือด่วนเจ้าพระยาเป็นหนทางที่สะดวกที่สุดในการเดินทางขึ้น-ล่องตามแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวิธีการง่ายๆที่จะได้เห็นวิถีชีวิตริมน้ำ

นักท่องเที่ยวที่อาศัยนั่งเรือด่วนชมวิว กำลังเพลิดเพลินกับอาคาร วัดวาอาราม และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ริมน้ำ

คลองบางกอกใหญ่ หรือคลองบางหลวง แต่เดิมนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาตามธรรมชาติซึ่งคดเคี้ยวอ้อมเป็นคุ้งกว้าง จนกระทั่งมีการขุดคลองเมื่อหลายร้อยปีก่อนให้ทะลุเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

มัสยิดต้นสน หรือกุฏีบางกอกใหญ่ เป็นมัสยิดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ตามแบบสถาปัตยกรรมอิสลามแบบอิหร่าน

ป้อมพระสุเมรุ แต่เดิมตรงจุดนี้คือสุดเขตกำแพงเมือง และเป็น 1ใน 2 ป้อมจาก 14 ป้อมที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ปัจจุบันโดยรอบเป็นสวนสาธารณะ

พระที่นั่งสันติชัยปราการ เป็นพลับพลาที่ประทับในบริเวณสวนสันติชัยปราการ สวนสาธารณะรอบๆป้อมพระสุเมรุ พระที่นั่งองค์นี้เคยใช้ประกอบงานพระราชพิธีทางกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค

วังบางขุนพรหม ตึกใหญ่ริมน้ำสวยงามด้วยปูนปั้นอันวิจิตร เป็นอาคารที่มีลวดลายประดับสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง มีเฉลียงยาวรับลมเย็นจากแม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

เส้นทางเลียบแม่น้ำ จากบริเวณท่าน้ำวัดประยูรฯผ่านชุมชนกุฎีจีน โบสถ์ซางตาครู้ส ไปจนถึงท่าเรือวัดกัลยาฯ เดินเที่ยวหรือขี่จักรยานชมสามวัฒนธรรม ชิมอาหารอร่อยมีเอกลักษณ์

ดอกไม้สดหลากสีสันที่ปากคลองตลาด ย่านขายดอกไม้เก่าแก่ที่ยังคงเปิดบริการอยู่จนถึงทุกวันนี้ ดอกไม้เปลี่ยนมือจากคนขายไปคนซื้อ จากคนซื้อไปคนรัก ช่อดอกไม้มอบความสุขและรอยยิ้มให้ผู้รับได้เสมอ

งานวัดประยูรฯ วัดเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สมัยโบราณที่แม่น้ำลำคลองเป็นเส้นทางสัญจรที่สำคัญก่อนจะมีถนน บริเวณนี้คือที่ตั้งของร้านสรรพสินค้าและสตูดิโอถ่ายภาพแห่งแรก

รูปปั้นฤษีดัดตนที่วัดโพธิ์ มรดกทางภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมา จนทำให้การนวดไทยแผนโบราณเป็นที่นิยมจากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ และมีชื่อเสียงไปทั่วโลก

พระพุทธไสยาสหรือพระนอนวัดโพธิ์ ภาพคุ้นตาที่เผยแพร่สนับสนุนการท่องเที่ยวจนเป็นภาพจำที่สำคัญของประเทศไทย ที่ฝ่าพระบาทเป็นงานฝังมุกมงคล 108 ประการ

หุ่นละครเล็กคลองบางหลวง การแสดงที่ขึ้นชื่อของ บ้านศิลปิน แห่งคลองบางหลวง แหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่รวบรวมงานศิลปะเก๋ๆ หลากหลายแขนง มีร้านกาแฟและ workshop งานศิลป์จัดขึ้นเป็นประจำ

ศุลกสถาน อดีตเคยเป็นที่ทำการของกรมศุลกากร และสถานีดับเพลิงบางรัก เป็นอาคารแบบนีโอคลาสสิก หันหน้าออกริมน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันปิดปรับปรุงขนานใหญ่เพื่อสำรวจทางโบราณคดี ซ่อมและตกแต่งให้สวยงามแข็งแรง

โชว์โดดน้ำอันน่าตื่นตาตื่นใจที่สะพานรถไฟตลาดน้ำตลิ่งชัน ที่ตลาดนี้มีบริการล่องเรือชมบรรยากาศริมคลองมีเรือนแพขายอาหารอร่อยๆ และดนตรีไทยบรรเลงให้ฟัง

วิถีชีวิตริมน้ำ สงบ สดชื่น รื่นรมย์ แม่น้ำยังเป็นทั้งเส้นทางสัญจร แหล่งอาหาร ชาวบ้านริมน้ำใช้น้ำสะอาดอุปโภค บริโภค การพึ่งพิงน้ำทำให้การตั้งถิ่นฐาน และเป็นที่มาของวัฒนธรรมตามสายน้ำ

Photography: The Royal Photographic Society Thailand (RPST)

BAC principal supporter
OE logoAriseHealth logo