นิทรรศการ

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 44

มูลนิธิบัวหลวง และหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมงานศิลปกรรมไทยให้มีความยั่งยืน ด้วยการชื่นชมผลงานจิตรกรรมระดับคุณภาพ จากเวทีการประกวดที่เก่าแก่ที่สุดเวทีหนึ่งของประเทศไทย

ในปี 2566 นี้ นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ได้รวบรวมผลงานจากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 44 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมไทยแนวประเพณี และจิตรกรรมร่วมสมัย รวม 69 ชิ้น โดยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล 10 ชิ้น และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมแสดงอีก 59 ชิ้น

Note: ข้อมูลทั้งหมดจากองค์กร/ผู้จัดงาน
bac principal supporter
OE logoAriseHealth logo