นิทรรศการ

สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานที่ปรึกษาและหัวหน้าภัณฑารักษ์ในการจัดนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจสำคัญทำให้ผู้ชมได้เห็นถึงความงดงามของฉลองพระองค์ผ่านเครื่องแต่งกายในแต่ละยุคสมัย

นิทรรศการ "สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ" จัดแสดงฉลองพระองค์ พระมาลา ฉลองพระบาท พระพัชนี และพระกลดของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง บอกเล่าเรื่องราวของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยพระองค์เอง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักออกแบบชาวไทยและต่างชาติตัดเย็บฉลองพระองค์จากผ้าไทยในการเสด็จฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ไปจัดแสดงด้วยเสมอ นับเป็นการส่งเสริมผ้าทอและงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก

ภายในนิทรรศการยังได้จัดแสดงฉลองพระองค์ที่เคยสร้างความประทับใจให้ผู้คนทั่วโลกตราตรึงในความงดงามของผ้าไทยและลายปักอันวิจิตรบรรจง อาทิ ฉลองพระองค์ชุดราตรี และฉลองพระองค์ชุดกลางวัน ผลงานการออกแบบของปิแอร์ บัลแมง ฉลองพระองค์แบบผสมผสานไทย และฉลองพระองค์ชุดไทยสไบสองชาย จากห้องเสื้อบัลแมง ผลงานการออกแบบของอีริก มอร์เทนเซน ฉลองพระองค์ชุดราตรี ผลงานการออกแบบจากห้องเสื้อวาเลนติโน่ และฉลองพระองค์ชุดราตรี ผลงานการออกแบบของธีระพันธ์ วรรณรัตน์ เป็นต้น

นอกจากนั้นยังมีห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อยู่ภายในอาคารแถวยาว ๒ ชั้น ริมกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศเหนือ ติดกับประตูวิเศษไชยศรี หรือที่เรียกว่า หอรัษฎากรพิพัฒน์ สถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ทำการกรมพระคลังมหาสมบัติ ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ห้องสมุดแห่งนี้รวบรวมหนังสือเฉพาะทางมากมายเกี่ยวกับผ้า ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ การออกแบบเครื่องแต่งกายแต่ละยุคสมัย หรือเครื่องประดับต่างๆ ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศนับว่าเป็นห้องสมุดที่รวบรวมหนังสือเกี่ยวกับผ้าและสิ่งทอไว้อย่างครบถ้วน

นิทรรศการ"สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ" เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ณ ห้องจัดแสดง ๑ - ๒ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา ๑๕.๓๐ น. บัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ ราคา ๑๕๐ บาท ผู้สูงอายุ (๖๕ ปีขึ้นไป) ราคา ๘๐ บาท นักเรียนหรือนักศึกษา (โปรดแสดงบัตรประจำตัว) และเด็กอายุ ๑๒ - ๑๘ ปี ราคา ๕๐ บาท เด็กอายุต่ำว่า ๑๒ ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน
โทร. ๐๒ ๒๒๔ ๙๔๒๐ หรือเว็บไซต์ http://www.qsmtthailand.org/

Note: ข้อมูลทั้งหมดจากองค์กร/ผู้จัดงาน
bac principal supporter
OE logoAriseHealth logo