นิทรรศการ

คราส

ประสงค์ ลือเมือง

นิทรรศการ คราส คือชุดผลงานจิตรกรรมที่ประสงค์ ลือเมือง สร้างขึ้นโดยได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่ได้เผชิญกับการแพร่ระบาดในระดับโลกอันเป็นเหตุเฉพาะ ศิลปินใช้เวลากว่า 3 ปี ในการสังเกตและใตร่ตรองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งจากระยะไกลมาถึงการพินิจพิเคราะห์อย่างใกล้ชิดผ่านประสบการณ์และปฏิบัติการทางศิลปะที่มีรูปแบบเฉพาะตัวก่อร่างสร้างเป็นชุดผลงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เขาเคยสร้างขึ้น นิทรรศการนี้ยังเป็นการแสดงผลงานชุดใหม่ของประสงค์ในโลกศิลปะกรุงเทพมหานครในรอบกว่าทศวรรษ นิทรรศการนี้ประกอบไปด้วยผลงานชุดใหม่จำนวน 2 ชุด รวมทั้งหมด 12 ชิ้น ประกอบรวมเข้ากับผลงานที่ไม่เคยแสดงที่ไหนมาก่อนเพื่อสะท้อนถึงวิถีทางหรือปฏิบัติการทางศิลปะของประสงค์กว่า 5 ทศวรรษของการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องและไม่เคยหยุดนิ่งของประสงค์ ลือเมือง

Note: ข้อมูลทั้งหมดจากองค์กร/ผู้จัดงาน
bac principal supporter
OE logoAriseHealth logo