นิทรรศการ

Field Collapse

ศาวินี บูรณศิลปิน และ ทอม แดนเน็คเคอร์

Field Collapse เป็นผลงานที่ผสมผสานศาสตร์ทางด้านสภาปัตยกรรมและศิลปกรรมเข้าด้วยกัน ได้รับแรงบันดาลใจมาจากช่วงต้นของการดำเนินงานสร้างสิ่งปลูกสร้าง อาคาร ที่อยู่อาศัย และอื่นๆ ศิลปินทั้งสองพบว่าในระหว่างการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆก็ตาม กระบวนการระหว่างนั้น มีความน่าสนใจในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และมีสุนทรียศาสตร์บางอย่างซ่อนอยู่

พื้นที่ก่อสร้าง หรือ construction site เป็นอีกโลกหนึ่งอันเต็มไปด้วยความสร้างสรรค์ที่แรงงานก่อสร้างได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อการทำงานและการดำรงชีวิตควบคู่กันไป กลุ่มคนงานก่อสร้างได้สร้างที่อยู่อาศัยชั่วคราว โครงไม้หล่อปูน โครงสร้างเหล็ก พวกเขาทำขึ้นจากเทคนิคที่เป็นธรรมชาติ การนำกลับมาใช้ซ้ำ การคำนวณ ผสมผสานกับทักษะที่ส่งต่อมา นำไปสู่การเชื่อมต่อกับแบบร่างที่สถาปนิก หรือนักออกแบบได้ออกแบบไว้ ทำให้พื้นที่ก่อสร้างเหล่านั้น เสนอบริบททางสังคมที่เป็นมากกว่าผลลัพธ์ทางด้านสถาปัตยกรรม

นิทรรศการ Field Collapse นำเสนอผลงานจัดวางงานประติมากรรมขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นถึงความสวยงามและความชาญฉลาดในการคำนวณการจัดวางโครงสร้างด้านในของอาคารบ้านเรือน อันเป็นจุดเริ่มต้นของความสวยงาม ความแข็งแรง และความมั่นคงในงานสถาปัตยกรรม

Note: ข้อมูลทั้งหมดจากองค์กร/ผู้จัดงาน
bac principal supporter
OE logoAriseHealth logo