นิทรรศการ

ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทยสืบสาน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการใหม่ในอาคารประพาสพิพิธภัณฑ์  รวบรวมงานโบราณคดีและศิลปะวัตถุล้ำค่าหลังพุทธสตวรรษที่ 18 กว่า 900 ชิ้น เป็นพื้นที่แห่งความรู้ที่จะทำให้เราเข้าใจพัฒนาการของอารยธรรมในประเทศไทย

ภายในห้องจัดแสดงศิลปะทวารดี อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่กระจายตัวอยู่ในหลายภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บรรยากาศและการจัดแสดงนิทรรศการที่ปรับปรุงใหม่พาเราไปสัมผัสกลิ่นอายศิลปะเขมรโบราณที่ชวนให้นึกไปถึงนครวัด นครธมที่เมืองเสียมเรียบ และบรรยากาศภายในห้องแสดงงานศิลปะวัตถุมากมาย ให้เราเดินทางย้อนอดีตไปในสุนทรียะจากอารยธรรมเขมร ศิลปวัตถุโบราณกำลังเล่าเรื่องราวของผู้คนและความเชื่อจากอดีตกาล

Note: ข้อมูลทั้งหมดจากองค์กร/ผู้จัดงาน
bac principal supporter
OE logoAriseHealth logo