นิทรรศการ

ทางสายน้ำ

เป้ สีน้ำ

สายน้ำไหลไปดุจชีวิตที่ต้องดำเนินต่อทิวไม้ฟากฝั่ง เข้มขึ้นในแสงที่จางจากไปในการเฝ้ามองนั้น ภาพของความสงบก่อรูปขึ้นในใจ... เมื่อนั้นฉันจึงเขียนภาพ

Note: ข้อมูลทั้งหมดจากองค์กร/ผู้จัดงาน
bac principal supporter
OE logoAriseHealth logo