นิทรรศการ

ยูโทเปีย นาว

ไค วัลโคเวีย ร่วมกับ ธีระวัฒน์ คาเงะ มุลวิไล

นิทรรศการ Utopia Now โดย ไค วัลโคเวียค ร่วมกับ ธีระวัฒน์ คาเงะ มุลวิไลตั้งคำถามกับรากฐานของขนบธรรมเนียมตะวันตกและโลกเสรี-ทุนนิยมเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งในสังคมทั่วโลก อันเป็นผลมาจากปัญหาโลกร้อน โรคระบาด และเกมเชิงอำนาจในโลกทุนนิยม

จากแนวคิดเรื่องยูโทเปียหรือโลกแห่งอุดมคติ ผลงานในนิทรรศการมีบทบาทเป็น “จอภาพ” ที่เชื้อเชิญให้ขบคิดถึงความเป็นไปได้อื่นที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับโลกและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ศิลปินตั้งข้อเสนอให้เปลี่ยนย้ายความสนใจจากปัจเจกไปยังการอยู่ร่วมกันในรูปแบบใหม่ๆ, การช่วยเหลือเกื้อกูล, และประชาธิปไตย “ปีศาจ” ที่มาในร่างของธีระวัฒน์เข้าสำรวจพื้นที่ทิ้งร้างอันเป็นสถาบันหลักของทุนนิยมในกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า สนามบิน หรือโรงภาพยนตร์ ปรากฏดั่งเสียงสะท้อนของความตายและการปฏิเสธความล่มสลายของตัวมันเอง ความรู้สึกระคายต่อสิ่งที่คุ้นชินซึ่งถูกนำเสนอผ่านภาพของอดีตอันเสื่อมโทรมในงานชุดนี้ ชวนให้เราคิดถึงอนาคตทางเลือกที่ควรค่าแก่การต่อสู้

Note: ข้อมูลทั้งหมดจากองค์กร/ผู้จัดงาน
bac principal supporter
OE logoAriseHealth logo