นิทรรศการ

ยากิชิเมะ - ปั้นดิน เปลี่ยนโลก

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการสัญจร “ยากิชิเมะ – ปั้นดิน เปลี่ยนโลก”

นิทรรศการนี้กำกับโดยคุณมิเอโกะ อิวาอิ จากพิพิธภัณฑ์พานาโซนิค ชิโอโดเมะ และนำเสนอยากิชิเมะ เทคนิคผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมที่สุดในการเผาภาชนะที่ไม่ผ่านการเคลือบด้วยอุณหภูมิสูงในญี่ปุ่น และกรรมวิธีดังกล่าวพัฒนาผ่านกาลเวลาในทิศทางโดดเด่นหลากหลาย นิทรรศการนี้จะถ่ายทอดความลึกซึ้งของวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยการพิจารณายากิชิเมะกว่า 90 ชิ้นงานตั้งแต่ชิ้นงานในยุคแรกสุดไปจนถึงชิ้นงานร่วมสมัย โดยนิทรรศการได้แบ่งออกเป็นสามส่วนหลัก คือ ยากิชิเมะในฐานะเครื่องถ้วยชา วาโชกุและยากิชิเมะ และยากิชิมะในฐานะศิลปวัตถุ

เราหวังว่าผู้เข้าชมนิทรรศการจะได้สัมผัสประสบการณ์ชมเครื่องถ้วยยากิชิเมะที่สะท้อนความหลากหลายของวัฒนธรรมญี่ปุ่นและความคิดสร้างสรรค์ที่ก้าวผ่านขีดจำกัดของกาลเวลา

Note: ข้อมูลทั้งหมดจากองค์กร/ผู้จัดงาน
bac principal supporter
OE logoAriseHealth logo