เทศกาล & กิจกรรม

Bangkok Street Performer

BANGKOK STREET PERFORMER

ศิลปินการแสดงเปิดหมวกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หนึ่งในนโยบายเพื่อส่งเสริมให้พื้นที่สาธารณะกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง (สตรีทโชว์)

ทางกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครศิลปินและนักแสดง (ทั้งศิลปินเดี่ยวและกลุ่ม) ประเภทเยาวชน และบุคคลทั่วไป

เพื่อเล่นดนตรี และแสดงสตรีทโชว์แบบเปิดหมวกได้ในพื้นที่สาธารณะกรุงเทพมหานคร

ขยายเวลาเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 17 มกราคม 2566 (23.59 น.)

พิจารณาผลโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการดนตรีและการแสดง

ประกาศผลศิลปินที่ผ่านคัดเลือกในวันที่ 20 มกราคม 2566

ผ่านทาง Facebook Page กรุงเทพมหานคร และทางอีเมลล์ (ส่งอีเมลล์เฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้น)

------------------------------------------

ศิลปินที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็น Bangkok Street Performer

  • จะได้รับ BKK Street Performer ID ซึ่งถือเป็นการรับรองคุณภาพศิลปิน โดย ID จะมีอายุ 1 ปี (สามารถต่ออายุได้เมื่อครบกำหนด)
  • ศิลปินสามารถนำ ID ดังกล่าวมาจองพื้นที่เพื่อทำการแสดงได้ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ และสามารถเลือกวัน เวลา และสถานที่ที่ต้องการได้ โดยทางกรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดบริเวณทำการแสดงในพื้นที่สาธารณะต่างๆ พร้อม slot เวลาที่อนุญาตให้จองพื้นที่ได้ (ทดลองการจองพื้นที่ และทำการแสดงในเดือนมกราคม 2566 และจะพิจารณาดำเนินการต่อเนื่องหากไม่มีข้อติดขัด)
  • ศิลปินสามารถทำการแสดงแบบเปิดหมวก เพื่อหารายได้จากความพึงพอใจของผู้ชมได้ โดยผู้ชมไม่รู้สึกว่าถูกบังคับให้จ่าย และห้ามมีการค้าขายสินค้าอื่นๆ
  • ศิลปินอาจได้รับเชิญให้ไปทำการแสดงในกิจกรรมดนตรีในสวน และกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดโดยกรุงเทพมหานคร หรือที่กรุงเทพมหานครร่วมเป็นเจ้าภาพ
  • ศิลปิน Bangkok Street Performer ต้องยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของโครงการอย่างเคร่งครัด

No items found.
Note: ข้อมูลทั้งหมดจากองค์กร/ผู้จัดงาน
กรุงเทพมหานคร

bac principal supporter
OE logoAriseHealth logo