เทศกาล & กิจกรรม

เทศกาลประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส

เดือนมีนาคมของทุกปี หลายประเทศทั่วโลกจะจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส หรือที่เรียกว่า la Francophonie กิจกรรมทางวัฒนธรรมมากมาย ทั้งเวิร์คช้อป การเสวนา การโต้วาที นิทรรศการ และอื่น ๆ จะจัดขึ้นในหลายประเทศ เพื่อเฉลิมฉลองภาษาฝรั่งเศสและค่านิยมของประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส เช่น สันติภาพ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

สถานเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยม ประจำประเทศไทย ผู้ประสานงานเทศกาลในปีนี้ ร่วมกับสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ สถานทูตและคณะผู้แทนประเทศแคนาดา ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก โมร็อกโก โปแลนด์ โรมาเนีย สวิสเซอร์แลนด์และยูเครน รวมทั้ง พันธมิตรมีความยินดีอย่างยิ่งที่ต้อนรับท่านอีกครั้งกับเทศกาลประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม จนถึงวันที่ 1 เมษายน

โปรแกรมกิจกรรม

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมจนถึง 1 เมษายน พันธมิตรของสมาคมฯ จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งการฉายภาพยนตร์ การแสดงคอนเสิร์ต การจัดประชุมเสวนา และอื่น ๆ เป็นต้น

No items found.
Note: ข้อมูลทั้งหมดจากองค์กร/ผู้จัดงาน
สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ

179 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

bac principal supporter
OE logoAriseHealth logo