เทศกาล & กิจกรรม

Language of the Soul x ART BRUT (Minivan Museum & Wellness Exhibition & Open Studio)

มูลนิธิเดอะ เรนโบว์ รูม ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ ART BRUT เปิดพื้นที่การสร้างสรรค์งานศิลปะบริสุทธ์อันเป็นการเดินทางของศิลปะที่ไม่ธรรมดา ศิลปะที่ไม่ได้แต่ง หรือศิลปะดิบ โดยนักศิลปะบำบัดและศิลปินผู้ร่วมเดินทาง เพื่อเปิดพื้นที่ให้ลมหายใจแห่งอิสระภาพช่วยกันสร้างและรักษาเพื่อการดำรงอยู่ร่วมกันและให้โลกงดงาม

นิทรรศการ Language of the Soul x ART BRUT Minivan  Museum  & WellnessExhibition & Open Studio

รถมิวเซียมที่เต็มไปด้วยผลงานศิลปะของศิลปินผู้มีความต้องการพิเศษ

โดยอาจารย์จุมพล ชินะประพัฒน์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

ณ ลานหน้าหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

#LanguageoftheSoul

No items found.
Note: ข้อมูลทั้งหมดจากองค์กร/ผู้จัดงาน
ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

bac principal supporter
OE logoAriseHealth logo