เทศกาล & กิจกรรม

Unfolding Bangkok: Living Old Building (วังกรมพระสมมตอมรพันธ์)

LIVING OLD BUILDING

ย้อนรอยอาคารประวัติศาสตร์ในกรุงเทพฯ
25 มีนาคม - 2 เมษายน 2566

ค้นพบเสน่ห์ของอาคารประวัติศาสตร์ที่ข้ามผ่านกาลเวลา ย้อนการเกิดขึ้นของอาคารและพื้นที่โดยรอบ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในย่านเก่าให้กับนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ คืนความมีชีวิตให้กับอาคารเก่าอันทรงคุณค่า ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับรูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคาร ทั้งศิลปะจัดวาง นิทรรศการ ทัวร์แบบเจาะลึกในพื้นที่

ทางเข้าที่เป็นตรอกแคบในซอยสำราญราษฎร์ เป็นที่ตั้งของ “วังกรมพระสมมตอมรพันธ์” ซึ่งเป็นวังเดิมของพระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ พระโอรสในรัชกาลที่ 4 และเป็นราชเลขาส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต้นราชสกุล "สวัสดิกุล ณ อยุธยา" ตั้งอยู่ในชุมชนวังกรมพระสมมตอมรพันธ์ สภาพภายนอกของวังยังสวยงามและไม่ได้เปิดใช้งาน ทว่าชุมชนรอบวังยังคงดำเนินชีวิตตามปกติ โดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเย็บผ้าเหลืองเป็นจีวรและสบง รวมทั้งจำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์ ตาลปัตรใบลาน

สถานที่ตั้งที่ค่อนข้างลับตาทำให้ “วังกรมพระสมมตอมรพันธ์” เป็นอาคารประวัติศาสตร์ที่ถูกซุกซ่อน ดังนั้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่ Urban Ally และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้นำพื้นที่แห่งนี้มาเปิดให้ได้ชมความงามและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และชุมชนโดยรอบ ที่เคยเป็นแหล่งผลิตเครื่องสังฆภัณฑ์ใหญ่ของกรุงเทพฯ ก่อนที่จะย้ายออกมาบริเวณเสาชิงช้า

ข้อมูลเพิ่มเติม: Creative Economy Agency

No items found.
Note: ข้อมูลทั้งหมดจากองค์กร/ผู้จัดงาน
วังกรมพระสมมตอมรพันธ์

70 ถ.มหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

bac principal supporter
OE logoAriseHealth logo