นิทรรศการ

นิทรรศการภาพถ่ายสัตว์ป่า ง่าย-งาม

โดย มูลนิธิไทยรักษ์ป่า

วันที่:

30 ม.ค. - 11 ก.พ. 2567

“ง่าย-งาม” เป็นชีวิตการถ่ายภาพสัตว์ป่าที่เรียบง่าย ถ่ายทอดความเป็นไปของชีวิตในธรรมชาติผ่านมุมมอง ของช่างภาพแต่ละคนที่เห็นโลกต่างกันออกไป รบกวนชีวิต ของเพื่อนร่วมโลกให้น้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หาง่าย หรือหายาก พยายามถ่ายทอดชีวิตของพวกเขาออกมาให้ งดงาม สัตว์ที่พบเห็นได้ง่าย ทาอย่างไรจะให้คนหันมามอง ด้วยความหวังอย่างยิ่งว่า งานที่ง่าย-งามของเราจะส่งต่อ แรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่สร้างสรรค์งานศิลปะในทุกแขนง

เราเลือกภาพถ่ายสัตว์ป่าที่ดีที่สุดหรือที่ชอบมากๆ คัดสรรมาจัดแสดงร่วมกัน โดยหวังว่าเมื่อผู้ชมได้เห็นภาพ ขนาดใหญ่จะรู้สึกแบบเดียวกับเราที่เคยได้เห็นภาพ จากงานนิทรรศการต่างๆ คือมีความสุข อิ่มเอม เข้าใจ ในเรื่องราวของภาพที่ต้องการจะสื่อ และหวังไปกว่านั้นว่า บางภาพจะสื่อสารได้อย่างมีพลัง สร้างความตระหนัก รัก หวงแหนธรรมชาติและสัตว์ป่าแก่ผู้คนได้

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โถง ชั้น 5, ผนังโค้ง ชั้น 5

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โถง ชั้น 5, ผนังโค้ง ชั้น 5

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ