นิทรรศการ

10/10

นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 10 คน

วันที่:

22 มี.ค. - 28 เม.ย. 2567

หากพูดถึงความเป็นมนุษย์ การเติบโตล้วนมีองค์ประกอบมากมายเป็นส่วนผสมที่หล่อหลอมให้แตกต่างกัน ด้วยสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ และสังคมโดยรอบ เช่น สถานะภาพ ครอบครัว ศาสนา ความเชื่อ แม้กระทั่ง การศึกษา ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรม มุมมองทัศนคติ รวมไปถึงประสบการณ์ อันเป็นแม่แบบที่ประกอบสร้างล้วนให้เป็นตัวเราอย่างในทุกวันนี้ การแสดงออกถึงเรื่องราวประสบการณ์ หรือ แรงบันดาลใจ ที่นอกเหนือจากถ้อยคำและตัวอักษรนั้น คือการใช้ศิลปะในการสื่อสาร ถือเป็นเครื่องมือในการสะท้อนอิทธิพลทางความคิด บริบททางสังคม ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ผู้สร้างสรรค์ย่อมรู้ดีว่า ห้วงเวลาระหว่างกระบวนการทำงานอยู่นั้น ส่งผลต่อความรู้สึกเช่นไร ศิลปะเป็นพื้นที่รองรับ ทางความคิด ทางอารมณ์ ในแง่มุมต่างๆ ที่ผู้สร้างสรรค์อยากบอกเล่าเรื่องราวเหล่านั้นออกมา เสมือนการบันทึกให้ได้จดจำและส่งสารถึงผู้อื่นได้รับรู้ผ่านผลงานศิลปะที่บอกเล่าเรื่องราวในแบบของแต่ละคน

นิทรรศการ “10/10” เป็นการร้อยเรียงจินตภาพมุมมองความสนใจจากกลุ่มนักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 10 คน สร้างสรรค์ ผลงานศิลปะเพื่อสะท้อนทัศนคติ ความคิด ความรู้สึก ตามแบบฉบับของตน โดยนำเสนอเอกลักษณ์รูปแบบที่เป็น ปัจเจกในแต่ละบุคคล ด้วยการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา หรือมีนัยยะที่แตกต่างกันไป รวมความหลากหลายตามจินตนาการและประสบการณ์ส่วนตัว เช่น เนื้อหาในเรื่องของ เทคโนโลยี มุมมองวิถีชีวิต การสังเกตสภาวะความเป็นไปทางสังคม ความเชื่อทางศาสนา การตีความสุนทรียศาสตร์ในแบบของตนเอง การใช้งานศิลปะเพื่อสร้างความผ่อนคลายและเยียวยาบาดแผลในจิตใจไปจนถึงการสร้างความตระหนักถึงเรื่องของชีวิต นิทรรศการครั้งนี้จึง เปรียบเสมือนการเปิดพื้นที่หรือพรมแดนส่วนตัวของศิลปิน ถูกนำเสนอปรากฏสู่สายตาและการรับรู้ของผู้คน ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจแบบ 10/10

information provided by event organizer

Gallery Curu

โครงการแวร์เฮาส์ 30 ซ.เจริญกรุง 30 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โซน

2

พ. - อา. 10:00-19:00 (หยุดวันจันทร์-อังคาร)

BTS: สะพานตากสิน MRT: หัวลำโพง

Gallery Curu

โครงการแวร์เฮาส์ 30 ซ.เจริญกรุง 30 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โซน

2

พ. - อา. 10:00-19:00 (หยุดวันจันทร์-อังคาร)

BTS: สะพานตากสิน MRT: หัวลำโพง