นิทรรศการ

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 68

วันที่:

12 ธ.ค. 2566 - 21 ม.ค. 2567

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ขอเชิญชม “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 68” โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับการแสดงศิลปกรรมแห่งชาตินั้นเริ่มต้นจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2492 โดยการริเริ่มของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เพื่อเป็นการช่วยให้ประเทศมีความก้าวหน้าและเกิดความเคลื่อนไหวในงานด้านศิลปะ อีกทั้งยังช่วยยกระดับและพัฒนาฝีมือของศิลปินไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ซึ่งในปีนี้มีผลงานที่นำมาจัดแสดงจำนวน 50 ชิ้น โดยแบ่งเป็นประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และงานสื่อผสม โดยผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ

เปิดให้เข้าชมระหว่างวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 - วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567
ณ อาคารนิทรรศการ 4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ตั้งเเต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
ทุกวันพุธ - อาทิตย์ (ปิดให้บริการวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ค่าเข้าชม ชาวไทย : 30 บาท ชาวต่างชาติ : 200 บาท
นักเรียน นักศึกษา ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าชมฟรี

information provided by event organizer

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

4 ถ.เจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

พ. - อา. 9:00-16:00 (หยุดวันจันทร์-อังคาร) คนไทย: 30 Baht ต่างชาติ: 200 Baht

-

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

4 ถ.เจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

พ. - อา. 9:00-16:00 (หยุดวันจันทร์-อังคาร) คนไทย: 30 Baht ต่างชาติ: 200 Baht

-