นิทรรศการ

นิทรรศการผลงานศิลปะ 80 ปี กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ

วันที่:

16 ม.ค. - 18 มี.ค. 2567

กมล ทัศนาญชลี เป็นผู้นำคนสำคัญของวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย ผู้มีพื้นฐานจากศิลปะแบบประเพณีไทย แต่มีผลงานหลากหลายเทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์ในทางสากล ผลงานย้อนอดีตจนถึงปัจจุบันในนิทรรศการ ประกอบด้วย งานจิตรกรรม ประติมากรรมเชื่อมโลหะ ปั้นแกะสลัก งานภาพพิมพ์ และเซรามิก นอกจากนี้ ยังจัดแสดงผลงานฝีพระหัตถ์ของวิศิษฏศิลปิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลงานของฐาปนันดรศิลปิน ชวน หลีกภัย ผลงานของศิลปินแห่งชาติ ผลงานที่กมลร่วมสร้างสรรค์กับศิลปินท่านอื่น อาทิ ประหยัด พงษ์ดำ ถวัลย์ ดัชนี และชาลี อินทรวิจิตร และผลงานของศิลปินระดับโลก อาทิ Pablo Picasso, Andy Warhol, James E. Fraser และ Frederic Remington

information provided by event organizer

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

101 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

ทุกวัน 10:00-19:00 ยกเว้นวันพุธ ค่าเข้าชม: 50 บาท

MRT: สามยอด

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

101 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

ทุกวัน 10:00-19:00 ยกเว้นวันพุธ ค่าเข้าชม: 50 บาท

MRT: สามยอด