นิทรรศการ

นิทรรศการผลงานศิลปะ 80 ปี กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ

วันที่:

10 ม.ค. - 11 ก.พ. 2567

วันนี้ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงปีที่ 80 การทำงานศิลป์สร้างสรรค์ พลังความคิดอย่างเต็มเปี่ยมอยู่เสมอ จากพื้นฐานรากแก้วความเป็นไทย ชาติกำเนิดตะวันออก และมาเติบโตในซีกโลกตะวันตก งานจึงผสมผสานกลมกลืนกันระหว่างสองซีกโลก ด้วยงานจิตรกรรม ประติมากรรมเชื่อมโลหะ ปั้นแกะสลัก งานภาพพิมพ์ เซรามิก งานศิลปะความคิดรวบยอด งานศิลปะการจัดวางที่ออกมาจากภายใน และมีความพร้อมเสมอที่จะสร้างสรรค์ศิลป์ทั้งสองซีกโลก

โดยมีกำหนดการจัดแสดงนิทรรศการดังต่อไปนี้

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 31 มกราคม 2567
ณ สยามพารากอน

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 31 มกราคม 2567
ณ ไอคอนสยาม

วันที่ 10 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2567
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

วันที่ 17 มกราคม - 14 มีนาคม 2567
ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 19 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 2567
ณ แมทดอต อาร์ต เชนเตอร์ ถนนหลานหลวง

information provided by event organizer

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

84 ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โซน

อ. - อา. 10:00-19:00 (หยุดวันจันทร์)

MRT: สามยอด

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

84 ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โซน

อ. - อา. 10:00-19:00 (หยุดวันจันทร์)

MRT: สามยอด