นิทรรศการ

ความงาม

เพ็ญสิน นีลวัฒนานนท์

วันที่:

5 - 28 ม.ค. 2567

ความงาม

"ความงาม" คือ ความบริบูรณ์พร้อม
คือ ความบริสุทธิ์ เป็นอิสระจาก
อารมณ์ และ การปรุงแต่ง

"ความงาม" โอบคลุมทุกสรรพสิ่ง
อยู่ที่จะมีผู้หนึ่งผู้ใดเข้าใจ สัมผัสได้หรือไม่เท่านั้น

เมือใดที่เข้าใจและสัมผัสได้ถืงความงามนั้น
จะสามารถสร้างผลงาน...ได้อย่างอิสระ
ไร้ปัจจัยใด ๆ มาควบคุม

และหากเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้ว
ก็จะสามารถพบ "ความงาม" ในทุกท่วงทำนอง
ของการสร้างงาน "ศิลปะ" เช่นกัน.

เพ็ญสิน นีลวัฒนานนท์
ปารีส, จันทร์ 6 มีนาคม 2566

information provided by event organizer

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

4 ถ.เจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

พ. - อา. 9:00-16:00 (หยุดวันจันทร์-อังคาร) คนไทย: 30 Baht ต่างชาติ: 200 Baht

-

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

4 ถ.เจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

พ. - อา. 9:00-16:00 (หยุดวันจันทร์-อังคาร) คนไทย: 30 Baht ต่างชาติ: 200 Baht

-