นิทรรศการ

ใต้ฟ้า

อารียนา ชัยวาระนนท์

วันที่:

21 ต.ค. - 24 ธ.ค. 2566

ใต้ฟ้า โดย อารียนา ชัยวาระนนท์ เป็นนิทรรศการที่สร้างภาพอุปมาต่อบางสิ่งที่ค้ำชูระบอบการปกครองภายใต้ประมุขแห่งรัฐที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ นิทรรศการนำเสนอชุดภาพจิตรกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสำรวจและค้นหาสมการระหว่างสัญญะของ “ฟ้า” และ “จักรพรรดิ” ทั้งยังได้ถอดรหัสของความศักดิ์สิทธิ์จอมปลอมที่ยกย่องเผด็จการประหนึ่งเทพเจ้า อันเป็นจารีตที่ได้รับการยอมรับทั่วไปในภูมิภาคนี้ ในภาษาจีนและไทย คำว่าว่า “ฟ้า” ยังสื่อถึงประมุขผู้ทรงอำนาจสูงสุด โดยในอดีต คำในภาษาจีนที่ว่า 天下 (ใต้ฟ้า) ยังหมายถึงพิภพอันกว้างใหญ่ภายใต้การปกครองโดยจักรพรรดิเทวราช ซึ่งปัจจุบันจีนได้นำกรอบแนวคิดนี้มาใช้เป็นเครื่องมืออ้างความชอบธรรมในการแผ่ขยายลัทธิล่าอาณานิคมยุคใหม่ภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ใต้ฟ้า โดย อารียนา ชัยวาระนนท์ ร่วมกับ ใต้ดิน โดย มิตร ใจอินทร์ ภัณฑารักษ์ โดย อารียนา ชัยวาระนนท์ นิทรรศการเดี่ยวที่จัดแสดงคู่ เพื่อสะท้อนสถานะหรือบางสิ่งที่ถูกจำกัดไว้ "ภายใต้"

นิทรรศการ ใต้ดิน และ ใต้ฟ้า คือนิทรรศการที่งอกเงยมาจากพื้นที่ที่อยู่ “ภายใต้” การถูกทอดทิ้ง หรือขาดไร้ซึ่งการเหลียวแล พื้นที่ด้อยพัฒนาที่เต็มไปด้วยการสอดแนม การซ่อนเร้นอำพราง ความเหลื่อมล้ำ และการสยบยอม ภายใต้เครือข่ายของระบบอุปถัมภ์ที่ชักใยสังคมมาเนิ่นนาน นิทรรศการของศิลปินทั้งสอง หยิบยกสองมุมมองที่เสริมกันเกี่ยวกับการมองเห็น การสอดส่อง และการจ้องมอง ฉายให้เห็นข้อจำกัดทางวิสัยทัศน์ ที่ทั้งสามารถทำให้เรายอมจำนน หรือกระตุ้นให้เราลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวเพื่อค้นหาอิสรภาพ จิตรกรรมโดยชัยวาระนนท์ในกรอบวงกลมเหล่านี้ นำเสนอทัศนะวิสัยที่ถูกจำกัด แย้มพรายถึงความเป็นจริงในอดีตที่ถูกปิดบังซ่อนเร้นโดยผู้มีอำนาจ สีฟ้าโมโนโครมในชิ้นงานยังเป็นทั้งสีของท้องฟ้า และฉากหลังภาพถ่ายในบัตรประชาชนของพลเมืองจีน ซึ่งถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของผู้นำประเทศ เป็นสื่อเชื่อมโยงภาพหลากหลายที่ได้รวบรวมจากเศษซากประวัติศาสตร์ผ่านความโดดเด่นสะดุดตาบนความเปลือยเปล่าของสีสัน กล่าวได้ว่าทั้งในความเป็นจริงและเชิงอุปมา ผลงานชุดนี้เป็นการแสดงความว่างเปล่าของผืนฟ้าที่แผ่ปกคลุมและครอบงำพวกเราทั้งหลายอยู่ในปัจจุบัน

information provided by event organizer

คาร์เทล อาร์ตสเปส

2198/10-11 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 22 เขตช่องนนทรีกรุงเทพฯ 10120

โซน

2

ทุกวัน 13:00-18:00

BTS: ช่องนนทรี BRT: ถนนจันทน์

คาร์เทล อาร์ตสเปส

2198/10-11 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 22 เขตช่องนนทรีกรุงเทพฯ 10120

โซน

2

ทุกวัน 13:00-18:00

BTS: ช่องนนทรี BRT: ถนนจันทน์