นิทรรศการ

Allegory of the Cave (Part I)

จักรพันธุ์ โปษยกฤต, จรูญ บุญสวน, อนันต์ ปาณินท์, ธนวัฒน์ นุ่มเจริญ, พิชยะ คุณวัฒน์ และวรรณพล แสนคำ

วันที่:

12 ม.ค. - 1 ก.พ. 2567

นิทรรศการ Allegory of the Cave (Part I) นำเสนอเรื่องราวของผลงานจิตรกรรมที่เดินทางผ่านยุคสมัยของการเคลื่อนตัว แตกตัว เเละเปลี่ยนผ่านในแต่ละมิติของพัฒนาการทางศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย สิ่งที่ปรากฏในนิทรรศการนี้คือแรงสั่นสะเทือนของสุนทรียศาสตร์ที่ผันเปลี่ยนดั่งแสงสว่างที่พร่าเลือน เล็ดลอดเข้ามาสู่ถ้ำแห่งกาลเวลาของการผันเปลี่ยนทางศิลปะ จนมาสู่ความชัดแจ้งของรูปแบบศิลปะในยุคสมัยหนึ่ง

นิทรรศการนำเสนอผลงานของ จักรพันธุ์ โปษยกฤต จรูญ บุญสวน และอนันต์ ปาณินท์ และผลงานจิตรกรรมจากศิลปินรุ่นใหม่ ธนวัฒน์ นุ่มเจริญ พิชยะ คุณวัฒน์ และวรรณพล แสนคำ มาสร้างบทสนทนาแห่งยุคสมัย เผยให้เห็นร่องรอยของการแตกตัวในพัฒนาการทางศิลปะจากยุคหนึ่งสู่อีกยุคหนึ่ง ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ชมได้ขบคิดถึงรอยเคลื่อนทางศิลปะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจากศิลปะสมัยใหม่สู่ภาวะความเป็นร่วมสมัยผ่านผลงานจิตรกรรมในคลังสะสมศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร และผลงานจิตรกรรมของศิลปินรุ่นใหม่ที่เคลื่อนตัวไปข้างหน้าพร้อมกับสังคมที่กำลังจะผันเปลี่ยน

ภัณฑารักษ์ - กฤษฎา ดุษฎีวนิช
เปิดนิทรรศการวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 18.00 น.
ณ ชั้น 2 ตำหนักพรรณราย หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)
นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 12 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2567
วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)

information provided by event organizer

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

(วังท่าพระ)

31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

จ. - ส. 9:00-18:00 (หยุดวันอาทิตย์)

MRT: สนามไชย

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

(วังท่าพระ)

31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

จ. - ส. 9:00-18:00 (หยุดวันอาทิตย์)

MRT: สนามไชย