นิทรรศการ

Allegory of the Cave (Part II)

ธนวัฒน์ นุ่มเจริญ, พิชยะ คุณวัฒน์ และวรรณพล แสนคำ

วันที่:

16 ก.พ. - 30 มี.ค. 2567

นิทรรศการ Allegory of the Cave นำเสนอเรื่องราวของผลงานจิตรกรรมที่เดินทางผ่านยุคสมัยของการเคลื่อนตัว แตกตัว เเละเปลี่ยนผ่านในแต่ละมิติของพัฒนาการทางศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย สิ่งที่ปรากฏในนิทรรศการนี้คือแรงสั่นสะเทือนของสุนทรียศาสตร์ที่ผันเปลี่ยนดั่งแสงสว่างที่พร่าเลือน เล็ดลอดเข้ามาสู่ถ้ำแห่งกาลเวลาของการผันเปลี่ยนทางศิลปะ จนมาสู่ความชัดแจ้งของรูปแบบศิลปะในยุคสมัยหนึ่ง โดยนิทรรศการใน Part l ได้นำผลงานจิตรกรรมต่างยุคมาสร้างบทสนทนาที่เผยให้เห็นการแตกตัวในพัฒนาการทางศิลปะผ่านยุคสมัยที่เปลี่ยนผ่าน

ในครั้งนี้ Allegory of the Cave (Part ll) นำเสนอผลงานของ ธนวัฒน์ นุ่มเจริญ พิชยะ คุณวัฒน์ และวรรณพล แสนคำ ที่ได้แตกตัวขยายตัวดั่งลาวาที่ปะทุออก และเผยให้เห็นร่องรอยของสุนทรียศาสตร์ที่เปลี่ยนผ่านจากยุคหนึ่งสู่อีกยุคหนึ่ง นิทรรศการในครั้งนี้เป็นดั่งภาคขยายต่อของบทสนทนาแห่งยุคสมัยซึ่งมุ่งตรงเข้าสู่สาระของการออกจากถ้ำอันมืดมิดสู่แสงใหม่ของยุคที่เต็มไปด้วยการผันเปลี่ยนของกาลเวลา

ศิลปิน - ธนวัฒน์ นุ่มเจริญ พิชยะ คุณวัฒน์ และวรรณพล แสนคำ
ภัณฑารักษ์ - กฤษฎา ดุษฎีวนิช

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2567
วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)

information provided by event organizer

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

(วังท่าพระ)

31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

จ. - ส. 9:00-18:00 (หยุดวันอาทิตย์)

MRT: สนามไชย

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

(วังท่าพระ)

31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

จ. - ส. 9:00-18:00 (หยุดวันอาทิตย์)

MRT: สนามไชย