การแสดง & ภาพยนตร์

มหัศจรรย์หนังพี้ 2566

วันที่:

9 - 12 พ.ย. 2566

ทำไมมหัศจรรย์หนังพี้

หนังพี้คืออะไร? นั่นคือคำถามแห่งวัน ขณะที่เรานั่งเรียงดูหนังที่ส่งมาทั้งหมด คำตอบไม่ใช่แค่วิกฤตหนุ่มเซอร์ หรือ ภาพจิตหลอนและบทสนทนาที่แปลกแยก แล้วเราก็เข้าใจว่า สิ่งที่ทำให้หนังเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นหนังพี้ คือ มิติของความเป็นจริง การเฝ้าสังเกตการณ์จากระยะห่างๆ จะเรียกว่าการปล่อยวางแบบเซนก็ได้

เราอาจไม่เห็นกัญชาบนจอในหนังทุกเรื่อง หรือมีเนื้อหาเกี่ยวข้องวัฒนธรรมกัญชาชน

แต่สิ่งที่ทุกเรื่องมีเหมือนกันหมดคือ รสชาติและมิติของสัจธรรมกัญชา(ซึ่งสามารถทำให้ผู้ป่วยมะเร็ง บางรายถึงกับไม่ชอบ เพราะหาว่ามันดลใจให้ยอมรับความจริง

ในการเกิดแก่เจ็บตาย)สาระสำคัญก็คือ : หากว่ามิติความเป็นจริงตามบรรทัดฐานของโลการ่วมสมัย อันเต็มไปด้วยการทิ่มแทงกันด้วยความจริงที่บิดเบือนนั้นกำลังเสียสติอย่างเห็นได้ชัด เหล่าศิลปิน นักทำหนัง และคอหนัง ก็ย่อมมีสิทธิ – ที่จริงต้องว่ามีหน้าที่ปฏิบัติธรรม– ในการกัดเซาะ หรือแม้กระทั่งปาภาพลวงตาสุดทนุถนอมนั้นลงกับพื้นให้แตกเป็นเสี่ยงๆรักคือคำตอบทุกสิ่ง

ดร.อลิศ กินเห็ด
ผู้จัดโปรแกรม
มหัศจรรย์หนังพี้ที่ซิเนม่าโอเอซิส


บัตร: 160 บาท / 420 บาท (ทั้งวัน)
ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/cinemaoasis.bk

information provided by event organizer

ซิเนม่าโอเอซิส

4 ซ.สุขุมวิท 43 กรุงเทพฯ 10110

โซน

2

BTS: พร้อมพงษ์

ซิเนม่าโอเอซิส

4 ซ.สุขุมวิท 43 กรุงเทพฯ 10110

โซน

2

BTS: พร้อมพงษ์

MORE LIKE THIS