เทศกาล & กิจกรรม

Amazing Thailand Count down 2024

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วันที่:

31 ธันวาคม 2566

ร่วมรับถอยหลังส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 ผ่านการสร้างสีสันบรรยากาศยามค่ำคืนให้กับสถานที่สำคัญ ๆ บริเวณสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยการประดับไฟและใช้เทคโนโลยีด้วยนวัตกรรมแสง สี เสียง และสื่อประสมที่ทันสมัยควบคู่กับการผสมผสานวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

กิจกรรมไฮไลท์
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง
- การแสดงพลุในช่วงนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567

information provided by event organizer

โรงแรมเอเชียกรุงเทพ

บริเวณสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร)

296 ถ.พญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โซน

2

ทุกวัน

BTS: ราชเทวี

โรงแรมเอเชียกรุงเทพ

บริเวณสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร)

296 ถ.พญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โซน

2

ทุกวัน

BTS: ราชเทวี