การแสดง & ภาพยนตร์

ART'

กำกับโดย ภัทรสุดา อนุมานราชธน

วันที่:

1 - 4 กุมภาพันธ์ 2567

ใครยังไม่ได้ดู ต้องดูแล้ว

เรื่องราววุ่น ๆ ของกลุ่มเพื่อน 3 คน ที่เกิดจากผ้าใบสีขาวเพียงผืนเดียว ใครจะไปคิดว่าเรื่องราวจะบานปลายขนาดนี้...

"ART" การแสดงที่ดัดแปลงมาจากบทละครเวทีร่วมสมัยจากปลายปากกาของยาสมินา เรซา นักเขียนชาวฝรั่งเศส จะถูกนำมาแสดงอีกครั้งที่ โรงละครสดใส พันธุมโกมล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์นี้

กำกับโดย คุณบัว ภัทรสุดา อนุมานราชธน

นำแสดงโดย
ดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์
ปวิตร มหาสารินันทน์
นิกร แซ่ตั้ง

สำรองที่นั่ง: https://www.ticketmelon.com/dramaartschula/artatart

information provided by event organizer

ศูนย์ศิลปการละครสดใสพันธุมโกมล

ชั้น 6 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถ.พญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ10330

โซน

2

BTS: สยาม

ศูนย์ศิลปการละครสดใสพันธุมโกมล

ชั้น 6 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถ.พญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ10330

โซน

2

BTS: สยาม