นิทรรศการ

ART WORMs

โครงการศิลปินในพำนัก (Artist in Residency) จัดโดยภาควิชาศิลปกรรม

วันที่:

15 - 26 ม.ค. 2567

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมชมงานนิทรรศการ “ART WORMs” โครงการศิลปินในพำนัก (Artist in Residency) จัดโดยภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 15 - 26 มกราคม 2567

กำหนดการ

• วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 17.00น
พิธีเปิดนิทรรศการ

• วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 14.00น-16.00น
Artist Talk

• วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 11.00-16.00น.
เวิร์คช๊อป โดย เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล และ ชลิตาพรณ์ ยามูล

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม workshop ได้ที่: https://forms.gle/NoKwFTnfoX3eN3uu9

information provided by event organizer

คณะสถาปัตยกรรรม ศิลปะและการออกแบบ (KMITL)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)

1 ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โซน

4

จ. - ศ. 11:00-17:00

ARL: ลาดกระบัง

คณะสถาปัตยกรรรม ศิลปะและการออกแบบ (KMITL)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)

1 ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โซน

4

จ. - ศ. 11:00-17:00

ARL: ลาดกระบัง