นิทรรศการ

กรุงเทพฯ ๒๔๒

โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบางกอกอาร์ตซิตี้

วันที่:

23 ม.ค. - 19 พ.ค. 2567


นิทรรศการ กรุงเทพฯ ๒๔๒ เป็นหนึ่งในโครงการที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นำเสนอประเด็นทางสังคม (social issue) มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทางสังคมใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ และสื่อศิลปะร่วมสมัยเปิดเผยความคิดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคม เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และ การสนับสนุนการมีส่วนทางสังคมและชุมชน ตลอดจนการผลักดันกระบวนการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ (cross-disciplinary) ในการขยายความคิดรูปแบบทางศิลปะร่วมสมัยที่ท้าทายแก่สาธารณะ โดยเชิญศิลปิน นักสร้างสรรค์ นักกิจกรรม และนักวิจัย จากหลากหลายสาขา สะท้อนมุมมองเมืองในฐานะพลเมืองกรุงเทพฯ ผ่านเลนส์ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม สำรวจความเปลี่ยนแปลง ปรากฏการณ์ปัจจุบัน ผลกระทบ โอกาส คุณค่า ตลอดจนความหวัง ร่วมกันเขียนบทต่อไปให้แก่กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่ ผ่านการนำเสนอ สร้างความตระหนัก และการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การลงมือทำร่วมไปกับผู้ชม ผ่านการนำมุมมองที่หลากหลาย อาทิ SATHU x Thaipologic (จิรวัฒน์ ศรีเลื่อนสร้อย, พันเลิศ โล่ห์สถาพรพิพิธ, พิชญา วงศ์พิบูลย์ผล, พัชริดา วิเศษสิงห์, ณัฐพงศ์ เปลี่ยนแม้น), กรณ์ นียะพันธ์, โกศล ขจีไกรลาส, ขวัญชัย ลิไชยกุล, มนุษย์กรุงเทพฯ (ขวัญชาย ดำรงค์ขวัญ), ซากุยะ อาโอยากิ, ณัฐทพงศ์ รัตนโชคสิริกูล, นิติวัฒน์ ชลวณิชสิริ, ภากร มุสิกบุญเลิศ และ Viveka and Vehement, บางกอก บานฉ่ำ (วรพจน์ โอสถาภิรัตน์), วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์, Design for Disasters (วิภาวี คุณาวิชยานนท์), Uninspired by Current Events (สารัตถะ จึงเสถียรทรัพย์), หอภาพยนตร์ x Rolling Wild และนักสร้างสรรค์ร่วม: Edutainment & Socio-interaction Computing Lab (ESIC Lab) ร่วมกันนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ คลังข้อมูล กิจกรรม สื่อศิลปะร่วมสมัย แก่สาธารณะ โดยภัณฑารักษ์ทั้งสามท่าน ได้แก่ ลักขณา คุณาวิชยานนท์, ประคำกรอง วชิรวรภักดิ์ และ กัลยา โกวิทวิสิทธิ์ คัดสรรสาระบริบทเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างเมือง+พลเมือง และนำไปสู่การร่วมกันสร้างคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมร่วมกัน

ศิลปินและนักสร้างสรรค์:
SATHU x Thaipologic (จิรวัฒน์ ศรีเลื่อนสร้อย, พันเลิศ โล่ห์สถาพรพิพิธ, พิชญา วงศ์พิบูลย์ผล, พัชริดา วิเศษสิงห์, ณัฐพงศ์ เปลี่ยนแม้น)
กรณ์ นียะพันธ์
โกศล ขจีไกรลาส
ขวัญชัย ลิไชยกุล
มนุษย์กรุงเทพฯ (ขวัญชาย ดำรงค์ขวัญ)
ซากุยะ อาโอยากิ
ณัฐทพงศ์ รัตนโชคสิริกูล
นิติวัฒน์ ชลวณิชสิริ
ภากร มุสิกบุญเลิศ และ Viveka and Vehement
บางกอก บานฉ่ำ (วรพจน์ โอสถาภิรัตน์)
วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์
Design for Disasters (วิภาวี คุณาวิชยานนท์)
Uninspired by Current Events (สารัตถะ จึงเสถียรทรัพย์)
หอภาพยนตร์ x Rolling Wild

นักสร้างสรรค์ร่วม:
Edutainment & Socio-interaction Computing Lab (ESIC Lab)


พบกับกิจกรรมในนิทรรศการกรุงเทพฯ ๒๔๒ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2567

1. กิจกรรม Curator Tour : Bangkok 242 a Space fOr Sharing
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 – 15.00 น.
วิทยากร:
ลักขณา คุณาวิชยานนท์ ประคำกรอง วชิรวรภักดิ์ และ กัลยา โกวิทวิสิทธิ์
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปกรุงเทพฯ

2. กิจกรรม บางกอกบานฉ่ำ ร่วมกิจกรรมสอยดาว จากต้นความหวัง
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ พร้อม workshop จากชุมชนเครือข่ายบางกอกบานฉ่ำ
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปกรุงเทพฯ

 • วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2567
  ย่านฝั่งธนฯ : Some (P)Arts of Bang Phlat บางพาร์ทของบางพลัด
  Workshop ว่าวจุฬา วาดภาพตามจินตนาการ

 • วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567
  ลาดกระบัง : ตลาดเก่าหัวตะเข้ ชุมชนคนรักหัวตะเข้
  Workshop เครื่องประดับ handmade จากเศษวัสดุ
  สนุกกับของเล่นโบราณ เช่น ลูกข่าง ลูกหึ่ง ว่าวใบไม้

 • วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567
  ย่านบางกอกน้อย : ชุมชนวัดอัมพวา
  Workshop เรือกระทงกาบมะพร้าว
  อร่อยกับขนมตาล สูตรชุมชน สดๆ จากเตานึ่ง

3. กิจกรรมจากกลุ่มศิลปิน Art Toy
วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

พบกับร้านอาร์ตทอยและบอร์ดเกม โดยกลุ่มศิลปินผู้ออกแบบ สนุกกับกิจกรรมเกมบันไดงู ชิงของรางวัลสุดพิเศษ พร้อมพบปะพูดคุยกับนักออกแบบอาร์ตทอยตัวจริง

4. กิจกรรมร่วมสร้างเมือง “U-Scape”
ผลงานโดย ขวัญชัย ลิไชยกุล
วันที่ 10, 16 และ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 – 17.00 น.

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ