นิทรรศการ

บางกอกรำลึก

อุล์ฟ สเวน

วันที่:

20 ก.พ. - 19 มี.ค. 2567

นิทรรศการภาพถ่าย “บางกอกรำลึก (Bangkok Archive)“ โดย อุล์ฟ สเวน ช่างภาพรางวัลชาว เดนมาร์ก นำเสนอผลงานที่มีแรงจูงใจจากความรักที่มีต่อกรุงเทพมหานคร ในการมุ่งค้นหา เก็บภาพ และบอกเล่าเรื่องราวของร้านค้า ธุรกิจเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ ผ่านบทสนทนากับผู้สืบทอดมรดกเหล่านี้ ท่ามกลางกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจที่รวดเร็ว สถานที่เหล่านี้เผชิญความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลง โยกย้าย หรือปิดตัวลง บางกอกรำลึก จึงมุ่งมั่นเก็บรักษาความทรงจำเหล่านี้ไว้เป็นภารกิจเร่งด่วน

ทุกปี กรุงเทพฯ เผชิญการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาพร้อมความ ต้องการและพฤติกรรมใหม่ ๆ การปรับปรุงและรื้อถอนอาคารสถานที่ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของเมือง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ปัจจัยราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นในเขตเมืองผลักดันให้ประชาชนจำนวนมากต้องย้ายออกไปยังชานเมือง ส่งผลให้ธุรกิจดั้งเดิมและกิจการขนาดเล็กต้องปิดตัวลง วิถีชีวิตที่เคยสร้างบรรยากาศและเอกลักษณ์ ในย่านต่างๆ มานานหลายทศวรรษกำลังเลือนหายไป สถานที่พบปะ ร้านอาหาร ร้านตัดเสื้อ ร้านตัดผมแบบดั้งเดิม ก็ต่างตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญหาย

บางกอกรำลึก ชวนให้ผู้ชมตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง และตั้งคำถามต่อแนวทางการพัฒนาเมือง ผ่านนโยบาย และผลลัพธ์ที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์ของกรุงเทพฯ ว่าเมืองในอดีตเป็นอย่างไร และเรา ต้องการเห็นเมืองเป็นแบบใดในอนาคต เพราะเสน่ห์ของกรุงเทพฯ อยู่ที่ความหลากหลาย บางกอก รำลึก จึงขอส่งต่อความเข้าใจนี้ให้คนรุ่นหลัง เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงอนาคตของเมืองหลวงที่กำลัง เปลี่ยนแปลง

บางกอกรำลึก เป็นส่วนขยายจาก Copenhagen Archive นิทรรศการภาพถ่ายที่มีจุดมุ่งหมาย ร่วมกันคือ การบันทึกเรื่องราวของผู้คนและสถานที่ที่มักถูกมองข้ามในฐานะมรดกทางวัฒนธรรม โปรเจคได้รับความร่วมมือกับ UNESCO and the World Congress of Architecture โดยในปี 2024 ผลงาน Copenhagen Archive จะจัดแสดงที่ Copenhagen Museum ณ ประเทศเดนมาร์ก และตีพิมพ์เป็นหนังสือโดยสำนักพิมพ์ชื่อดัง Lindhart & Ringhof

“Bangkok Archive / บางกอกรำลึก” จัดแสดงที่ชั้น 2 C43 : Fashion and Inspiration Space ใน โครงการ Charoen 43 Art & Eatery ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. - 19 มี.ค. (อังคาร-อาทิตย์ เวลา 12.00-19.00 น)

information provided by event organizer

เจริญ 43 อาร์ท แอนด์ อีทเทอรี่

1115 ถ.เจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00

BTS: สะพานตากสิน MRT: หัวลำโพง

เจริญ 43 อาร์ท แอนด์ อีทเทอรี่

1115 ถ.เจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00

BTS: สะพานตากสิน MRT: หัวลำโพง