นิทรรศการ

Beauty and the Artist

วัชระ กล้าค้าขาย

วันที่:

4 - 28 พ.ย. 2566

“สตรีและความงาม” เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่วัชระยึดในการสร้างสรรค์ผลงานมานานกว่า 30 ปี ด้วยเจตนาแน่วแน่ที่มุ่งถ่ายทอดสุนทรียศาสตร์ “ความงาม” ในรูปแบบศิลปะภาพเหมือนบุคคล (portrait) ผ่านภาพผู้หญิงที่อ่อนช้อย งดงาม ผสมผสานระหว่างจิตรกรรมไทยประเพณีกับศิลปะสมัยใหม่อย่างลงตัว

สัมผัสแนวคิดที่มีต่อ “ความงาม” ในพิธีเปิดนิทรรศการ “BEAUTY AND THE ARTIST” วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 และชมนิทรรศการได้ถึง 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องนิทรรศการหมุนเวียน 1 และ 2 ชั้น G MOCA BANGKOK

information provided by event organizer

โมค่า แบงค็อก

499 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โซน

3

อ. - อา. 10:00-18:00 (หยุดวันจันทร์)

SRT: บางเขน

โมค่า แบงค็อก

499 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โซน

3

อ. - อา. 10:00-18:00 (หยุดวันจันทร์)

SRT: บางเขน