เทศกาล & กิจกรรม

Bangkok Literature Festival 2023

วันที่:

4 - 5 พ.ย. 2566

information provided by event organizer

ห้องสมุดเนียลสัน เฮส์

195 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โซน

2

อ. - อา. 9:30-17:00

BTS: ช่องนนทรี / ศาลาแดง

ห้องสมุดเนียลสัน เฮส์

195 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โซน

2

อ. - อา. 9:30-17:00

BTS: ช่องนนทรี / ศาลาแดง