นิทรรศการ

Blue Wilderness - Finding Peace in Flux

ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์

วันที่:

29 พ.ย. 2566 - 21 ม.ค. 2567

ตามธรรมชาติแล้ว ไม่มีสิ่งใดคงทนถาวร เป็นข้อเท็จจริงที่เด่นชัดอย่างยิ่งในโลกใต้น้ำ ทุกสรรพสิ่งใต้น้ำเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง

พร้อมโอบรับกระแสความผกผันแห่งชีวิตที่เกิดขึ้นในทุกขณะ ความสวยงามของชีวิตใต้น้ำคือการที่ไม่มีสิ่งใดคงที่คงสถานะของตนได้ ในเสี้ยววินาที ฝูงปลาแปรขบวนและทิศทาง ดาวขนนกขดตัวจากความร้อนของแสง ฉลามแหวกว่ายหนีออกห่างจากเราผู้บุกรุกโลกอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา สำหรับสายพันธ์ุที่เชื่องช้ากว่า เช่น ปะการัง อาจใช้เวลาหลายปี หลายทศวรรษ หรือหลายศตวรรษในการเติบโตและก่อตัวเป็นอาณานิคมขนาดใหญ่ มันก็ตกอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเช่นกัน

ไม่มีสิ่งใดแน่นิ่งในโลกใต้น้ำ แต่มหาสมุทรกลับดำรงไปด้วยสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์เก่าแก่ที่สุดที่อาศัยบนโลกใบนี้ มันจึงเป็นสถานที่ที่ฉันไปเยือนอย่างนอบน้อมถ่อมตนในฐานะศิลปินภาพถ่าย ฉันเรียนรู้ที่จะ “หยุดนิ่ง” จากการเข้าสู่ความสงบท่ามกลางความไม่จีรัง ฉันคงสภาพ “นิ่ง” โดยการเคลื่อนไหวและตอบสนองต่อการไหลของสายน้ำอย่างต่อเนื่อง สิ่งใดที่จะผ่านมาก็ย่อมจะมา สิ่งใดที่จะผ่านไปก็ย่อมจะไป สิ่งที่คงอยู่จะไม่คงอยู่ตลอดไป ภาพถูกถ่ายภายในเสี้ยววินาทีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้า ฉันจึงเรียนรู้ที่จะไม่ยึดติดกับชั่วขณะใดๆ เรียนรู้ที่จะโอบรับการเปลี่ยนแปลงในทุกขณะของชีวิต และต้อนรับอย่างยินดีกับทั้งแรงเสียดทานและแรงผลักดัน ฉันเชื่อว่านี่คือวิถีแห่งชีวิตที่อิสระ 

Artist Statement


การถ่ายภาพเป็นเครื่องมือที่นำพาให้ฉันก้าวเท้าออกจากบ้านและออกสำรวจดินแดนใหม่ ทั้งทางกาย ทางอารมณ์ และทางความรู้

“Blue Wilderness: Finding Peace in Flux” เกิดจากการดำน้ำสำรวจมหาสมุทรของฉัน ในหลากหลายทริปดำน้ำ ฉันได้พบเพื่อนใหม่ ทั้งที่เป็นผู้ชื่นชอบทะเล ทั้งที่เป็นนักอนุรักษ์ ที่เป็นผู้ให้ความรู้ และที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ รู้ตัวอีกทีฉันก็ได้รับการรับรองเป็นนักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ และกำลังเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางทะเลขั้นพื้นฐานในยามว่าง อนึ่ง ภายใต้ความสงบที่หนักแน่นของมวลน้ำที่รายล้อม มหาสมุทรได้กลายเป็นพื้นที่พิเศษสำหรับฉันที่จะคงความกระหายอยากรู้ และที่จะรู้สึกต่ออารมณ์ที่หลากหลาย ดังนั้น ในความพยายามที่จะเรียนรู้มหาสมุทร ฉันจึงได้เรียนรู้ตัวเองมากขึ้นเช่นกัน 

Biography
ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ เป็นนักวิจัยอิสระด้านเมือง ศิลปินภาพถ่าย และนักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ เธอเริ่มต้นเส้นทางการถ่ายภาพจากการเดินทางในหลากหลายทวีปทั่วโลก ในปัจจุบัน ว่านสนใจเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเมืองมากขึ้น เธอจึงใช้การถ่ายภาพเป็นเครื่องมือเพื่อบันทึกความคิดของตน เพื่อเปิดประตูสู่คำถามใหม่ๆ อีกมากมาย และเพื่อคงความกระหายอยากรู้เกี่ยวกับโลกใบนี้information provided by event organizer

สารัตถะ สเปส

โรงแรมรีโนบางกอก 40 ซ.เกษมสันต์1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพฯ10330

โซน

2

ทุกวัน 11:00-19:00

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

สารัตถะ สเปส

โรงแรมรีโนบางกอก 40 ซ.เกษมสันต์1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพฯ10330

โซน

2

ทุกวัน 11:00-19:00

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ