นิทรรศการ

ผู้ปฏิบัติ-ทำ

สันติ แต้พานิช

วันที่:

9 มี.ค. - 8 เม.ย. 2567

“การทำงาน คือการปฏิบัติทำ”- พุทธทาสภิกขุ

นิทรรศการ “ผู้ปฏิบัติ-ทำ” โดย สันติ แต้พานิช คือการนำเอาคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุหรือพระธรรมโกศาจารย์ มาปรับใช้เพื่อเป็นแนวคิดในการดำเนินชีวิตประจำวัน ว่าด้วยเรื่องของการทำงานก็คือ ‘การปฏิบัติธรรม’ หรือ ‘การประพฤติธรรม’ ซึ่งเป็นนิทรรศการที่เคยจัดแสดง ณ บริเวณผนังโค้งชั้น 3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงวันที่ 15-27 สิงหาคม 2566 ในวาระ 12 ปี สวนโมกข์กรุงเทพ และครบรอบ 30 ปี มรณภาพของท่านพุทธทาสภิกขุ

information provided by event organizer

BACC pop•up

ชั้น 3 โซน MUNx2 ซีคอนสแควร์

ชั้น 3 โครงการมันมัน (MUNx2) ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โซน

4

ทุกวัน 11:00-19:00

MRT: สวนหลวง ร.9

BACC pop•up

ชั้น 3 โซน MUNx2 ซีคอนสแควร์

ชั้น 3 โครงการมันมัน (MUNx2) ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โซน

4

ทุกวัน 11:00-19:00

MRT: สวนหลวง ร.9