นิทรรศการ

สร้างพระ สร้างใจ

ศักดา ปะกะตา

วันที่:

3 - 28 ก.ค. 2567

นิทรรศการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความเชื่อและความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นครูของโลกที่สอนให้ผู้คนพ้นจากทุกข์และสร้างความสุขในใจ นิทรรศการนี้จะแสดงถึงศรัทธาของชาวบ้านในภาคอีสาน ผ่านผลงานศิลปะพระไม้อีสานที่สะท้อนถึงความเรียบง่าย จริงใจ และซื่อตรง ไม่ยึดติดกับรูปลักษณ์หรือความสมบูรณ์แบบ ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคแกะสลักไม้อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งสะท้อนความงามตามธรรมชาติของลวดลายและสีสันของไม้ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี โดยชื่อของไม้ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทั้งหมดนั้นล้วนมีความหมายเป็นมงคลตามความเชื่อของคนไทย

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P1-2 ชั้น 2

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P1-2 ชั้น 2

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

MORE LIKE THIS

8 Seconds: นิทรรศการภาพถ่ายฟิล์มกระจกเปียกโคโลเดียน

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

A Million Little Odd Things, the Last Promise, and One Big Picture

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

รูปโคจร

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

PLUTO NEPTUNE 7 10 40 54

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา