การแสดง & ภาพยนตร์

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน ปี 2667 (CCCL Film Festival)

โดย มูลนิธิต้นกล้ารักษ์โลก

วันที่:

15 - 18 กุมภาพันธ์ 2567

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยนกลับมาอีกครั้งเป็นปีที่ 4 ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมภาพยนตร์สั้นและยาวกว่า 50 เรื่อง จาก 17 ประเทศทั่วโลก พร้อมร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมองต่อภาพยนตร์และการรับมือผลกระทบจากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยนปี 2567 จัดฉายระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ และระหว่างวันที่ 19-29 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ จ.น่าน จ.เชียงราย จ.นครพนม จ.อุดรราชธานี จ.สงขลา และจ.ปัตตานี

ติดตามรายละเอียดเทศกาลและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (เริ่มเปิดลงทะเบียนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567) ทาง www.ccclfilmfestival.com

information provided by event organizer

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพฯ

179 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

จ. - ส. 8:00-19:00 อา. 8:00-17:00

MRT: ลุมพินี

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพฯ

179 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

จ. - ส. 8:00-19:00 อา. 8:00-17:00

MRT: ลุมพินี