เทศกาล & กิจกรรม

โพธิ์เรียง ปั่นปนเดิน

วันที่:

13 มกราคม 2567

บางกอกบานฉ่ำ ยังบานฉ่ำต่อเดือนมกราคม 2567

กรุงเทพมหานคร เชิญชวนร่วมเทศกาลศิลปะชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
“บางกอกบานฉ่ำ” ทุกเสาร์อาทิตย์ในเดือนมกราคม 2567

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 โพธิ์เรียงปั่นปนเดิน 8.00-14.00 น.
ณ ชุมชนวัดโพธิ์เรียง

ปั่นไปเดินไป ชมกำแพงศิลปะเล่าเรื่องชุมชน/แปลงผักชุมชน/เจดีย์
100ปี/ซากโรงหล่อพระเก่า/คลองเทวดา-นางฟ้า / เยือนชุมชนวัดพระยาทำ
ฟังเรื่องเล่าสถาปัตยกรรมเก่าแก่ / ปั่นไปซอยตรอกมะตูม ชมชิมมะตูมเชื่อม /
ซุ้มกิจกรรมทำเรือกาบมะพร้าว/ขนมตาลมะพร้าวอ่อน

ติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนที่ FB บางกอกนี้ดีจัง
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067364092786

information provided by event organizer