นิทรรศการ

“เสี่ยอี้” สุนทรียศิลป์แห่งจีนประเพณี

ผลงานศิลปะร่วมสมัยจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน

วันที่:

27 ธ.ค. 2566 - 18 ก.พ. 2567

นิทรรศการศิลปะครั้งสำคัญส่งท้ายปี 2566 นิทรรศการ “Chinese Xieyi" เสี่ยอี้ สุนทรียศิลป์แห่งจีนประเพณี : ผลงานศิลปะร่วมสมัยจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน ซึ่งเป็นนิทรรศการความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรมศิลปากร และพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน

การแสดงผลงานศิลปะจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีนในครั้งนี้ จะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และเป็นการเผยแพร่ผลงานทัศนศิลป์ร่วมสมัยอันทรงคุณค่าของศิลปินจีนสู่สายตาประชาชนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรก เพื่อให้ชาวไทยได้เข้าใจศิลปะร่วมสมัยของจีนได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ได้หยิบยก "เสี่ยอี้" มาเป็นหัวข้อหลักของนิทรรศการ และใช้จิตรกรรมจีนร่วมสมัย จิตรกรรมสีน้ำมัน จิตรกรรมสีน้ำ และประติมากรรม มาสร้างสรรค์เป็นเนื้อหาสำคัญเพื่อแสดงถึงจิตวิญญาณและรูปแบบเฉพาะของเสี่ยอี้ ทั้งยังสะท้อนถึงรูปแบบการสร้างสรรค์ และวิวัฒนาการร่วมสมัยของจิตวิญญาณเสี่ยอี้ โดยนิทรรศการในครั้งนี้คัดเลือกผลงานที่สร้างสรรค์อย่างยอดเยี่ยมทั้งสิ้น 63 รายการ ทั้งจิตรกรรมและประติมากรรมจากศิลปินที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน 42 ท่าน

นิทรรศการ “เสี่ยอี้” สุนทรียศิลป์แห่งจีนประเพณี : ผลงานศิลปะร่วมสมัยจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติจีน ซึ่งจัดแสดง ณ อาคารนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จะเป็นประตูสู่การเรียนรู้ทางด้านทัศนศิลป์ระหว่างกัน และเป็นสะพานเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทยให้แข็งแกร่งและแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

จัดแสดงระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2566 – 18 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 09.00 – 16.00 น. (ปิดวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
อัตราค่าเข้าชม : ชาวไทย 30 บาท I ชาวต่างชาติ 200 บาท
นักเรียน นักศึกษา ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าฟรี

information provided by event organizer

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

อาคารนิทรรศการถาวร

4 ถ.เจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

พ. - อา. 9:00-16:00 (หยุดวันจันทร์-อังคาร) คนไทย: 30 Baht ต่างชาติ: 200 Baht

-

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

อาคารนิทรรศการถาวร

4 ถ.เจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

พ. - อา. 9:00-16:00 (หยุดวันจันทร์-อังคาร) คนไทย: 30 Baht ต่างชาติ: 200 Baht

-