นิทรรศการ

Chubby Museum

UnderHatDaddy (ชัชวาลย์ กลีบลำเจียก)

วันที่:

6 ม.ค. - 4 ก.พ. 2567

เมื่อพูดถึง “ พิพิธภัณฑ์ ” มักถูกมองว่าเป็นสถานที่รวบรวม ดูแล จัดแสดง และตีความวัตถุต่างๆ แม้ว่าจะมีผลใช้ได้หลายประการ อีกแนวทางหนึ่งคือ สถานที่สำหรับรวบรวมและแบ่งปันประสบการณ์ของมนุษย์ เสมือนพื้นที่สื่อกลาง (medium) ในการเชื่อมโยงสังคม ซึ่งมีการสื่อสารถึงเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์แห่งนั้นว่ามีทิศทางแบบไหนหรืออีกนัยหนึ่งที่ว่า พิพิธภัณฑ์เปรียบเสมือนนักเล่าเรื่อง และที่แห่งนี้คือ "Chubby Museum" อันนำเสนอถึงเรื่องราวของผู้หญิงอวบไร้คอ หรือ Chubby P โดยถูกสร้างขึ้นจากเรื่องราวความต้องการเยียวยาจิตใจภรรยาที่ป่วยหนักผ่านผลงานศิลปะของศิลปิน UnderHatDaddy หรือ ชัชวาลย์ กลีบลำเจียก

information provided by event organizer

KICHgallery

119/14 ซ.ร่วมฤดี 2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-18:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: เพลินจิต

KICHgallery

119/14 ซ.ร่วมฤดี 2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-18:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: เพลินจิต