เทศกาล & กิจกรรม

สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง 2023

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วันที่:

24 - 28 พ.ย. 2566

สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง

นำเสนอประเพณีลอยกระทงอันทรงคุณค่า “วิถีไทย” ผ่านกิจกรรมไฮไลต์ประดับไฟ 5 พื้นที่เอกลักษณ์ตลอดแนว คลองผดุงกรุงเกษม (ย่านหัวลำโพง) กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ 24-28 พฤศจิกายน 2566

พบกับแลนด์มาร์คกระทงที่ได้แรงบันดาลใจจากประเพณีสำคัญจาก 5 จังหวัดทั่วไทย ได้แก่

- แลนด์มาร์คประเพณียี่เป็ง จ.เชียงใหม่
- แลนด์มาร์คประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง จ.ตาก
- แลนด์มาร์คประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จ.สุโขทัย
- แลนด์มาร์คประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม
- แลนด์มาร์คประเพณีสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป จ.ร้อยเอ็ด

และกิจกรรมสาธิตวิถีไทย ได้แก่ โคมล้านนา กระทงกะลามะพร้าว กระทงใบลาน กระทงกาบกล้วย กระทงรวงข้าว และการประดับไฟสวยงามรอบบริเวณงาน

กำหนดจัดงาน :
-วันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2566 จัดตกแต่งประดับไฟ ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม (ย่านหัวลำโพง)
-วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง

สถานที่ :
คลองผดุงกรุงเกษม (ย่านหัวลำโพง)กรุงเทพมหานคร

information provided by event organizer

สถานีรถไฟหัวลำโพง

คลองผดุงกรุงเกษม (ย่านหัวลำโพง) กรุงเทพมหานคร

ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โซน

2

ทุกวัน

MRT: หัวลำโพง

สถานีรถไฟหัวลำโพง

คลองผดุงกรุงเกษม (ย่านหัวลำโพง) กรุงเทพมหานคร

ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โซน

2

ทุกวัน

MRT: หัวลำโพง