นิทรรศการ

หลากสีในสวนสวย

วันที่:

15 มี.ค. - 26 เม.ย. 2567

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์ศิลป์สิรินธร ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมศิลป์สิรินธร “หลากสีในสวนสวย” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 69 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2567 และเฉลิมฉลองครบรอบ 31 ปี ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

นิทรรศการ “หลากสีในสวนสวย” จัดแสดงผลงานภาพพิมพ์และภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผลงานจิตรกรรมของศิลปิน ศิษย์เก่าศูนย์ศิลป์

สิรินธรและศิลปินรับเชิญ จำนวนทั้งสิ้น 112 ผลงาน เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึงวันที่ 26 เมษายน 2567 ณ พื้นที่จัดนิทรรศการ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. (เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


information provided by event organizer

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

84 ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โซน

อ. - อา. 10:00-19:00 (หยุดวันจันทร์)

MRT: สามยอด

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

84 ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โซน

อ. - อา. 10:00-19:00 (หยุดวันจันทร์)

MRT: สามยอด