นิทรรศการ

Colourstruck

ปรีชา อรชุนกะ, ธงชัย รักปทุม และสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์

วันที่:

1 - 30 เม.ย. 2567

นิทรรศการ “Colourstruck” คัดสรรโดยภัณฑารักษ์ ชโลธร อัญชลีสหกร จัดแสดงผลงานจิตรกรรมย้อนหลังของศิลปินอาวุโสแห่งวงการศิลปะเมืองไทย ได้แก่ ปรีชา อรชุนกะ ธงชัย รักปทุม และสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ ผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นศิลปินกลุ่มแรกๆ ที่บุกเบิกงานศิลปะแบบนามธรรมในประเทศไทย

กระแสธารศิลปะนามธรรมที่เริ่มแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยช่วงทศวรรษ 1960–1970 ปรากฏหลักฐานผ่านผลงานจิตรกรรมที่เน้นการแสดงออกของทัศนธาตุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดวางองค์ประกอบของรูปเรขาคณิตขอบคม การลดทอนมิติความลึกจนเหลือเพียงระนาบแบนราบ และการใช้สีสันสดใสในน้ำหนักที่แตกต่างกัน ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอันหลากหลายได้อย่างไม่เคยมีมาก่อน

ภาพวาดของศิลปินทั้งสามเผยให้เห็นความเป็นไปได้อันไม่มีที่สิ้นสุดของการทดลองกับทัศนธาตุในรูปแบบต่างๆ แม้ว่าจะถูกสร้างสรรค์มานานกว่าครึ่งศตวรรษ แต่การปะทะประสานของสี เส้น รูปร่าง และพื้นที่ว่างที่ยังคงแจ่มชัด ก็แสดงให้เห็นถึงรุ่งอรุณแห่งศิลปะนามธรรมในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

information provided by event organizer