นิทรรศการ

บทสนทนาระหว่างกาลเวลา

ณัฐกรณ์ คณิตวรานันท์

วันที่:

12 ต.ค. - 25 พ.ย. 2566

นิทรรศการ บทสนทนาระหว่างกาลเวลา เชิญชวนทุกคนละทิ้งชีวิตที่วุ่นวายในแต่ละวัน จากความผิดหวังที่ผ่านมาในอดีต จากการเปรียบเทียบและแข่งขันกับตัวเองหรือผู้อื่นในปัจจุบัน และจากความคาดหวังที่ยังมาไม่ถึงในอนาคต ให้หันมาตระหนักถึงกาลเวลาที่เรามีอยู่ในขณะนี้ให้มากขึ้น ผ่านผลงานศิลปะสื่อผสมจากวัสดุแก้วและดิน โดยบันทึกช่วงเวลาผ่านพื้นผิวที่เปลี่ยนแปลงไปของวัสดุเหล่านั้นขณะรังสรรค์ผลงาน บอกเล่าการเดินทาง การเปลี่ยนแปลง และการเคลื่อนไหวของกาลเวลาที่เดินไปอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเราจะหยุดเดินก็ตาม

information provided by event organizer

อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี่

(ทองหล่อ 10)

137-137/1 ซอยสุขุมวิท 63 (ทองหล่อ 10) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110

โซน

2

จ. - ส. 10:00-18:00 (หยุดวันอาทิตย์)

BTS: ทองหล่อ

อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี่

(ทองหล่อ 10)

137-137/1 ซอยสุขุมวิท 63 (ทองหล่อ 10) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110

โซน

2

จ. - ส. 10:00-18:00 (หยุดวันอาทิตย์)

BTS: ทองหล่อ