นิทรรศการ

Corpse Smile

อานนท์ เลิศพูลผล

วันที่:

20 ม.ค. - 10 ก.พ. 2567

นิทรรศการเดี่ยว "Corpse Smile" โดย อานนท์ เลิศพูลผล นำเสนอภาพผลงานจิตรกรรมสีน้ำมัน ด้วยผืนผ้าใบที่มีทั้งฝีแปรงที่ซ้ำและย้ำอย่างฉับไว หรือการเน้นพื้นที่ว่างด้วยสีที่ฉูดฉาด เพื่อสร้างพื้นผิว จังหวะ และความหลากหลายทางเทคนิคที่สื่อถึงอารมณ์ ซึ่งในครั้งนี้ ศิลปินให้ความสำคัญไปที่การออกแบบกระบวนการที่มีความเป็นระเบียบแบบแผนและการทำซ้ำ ปะติดปะต่อรวมกันเสมือนภาพที่ถูกผลิตซ้ำ เพื่อเป็นตัวแทนความหมายของความเป็นกองทัพ ทหาร และผลกระทบซ้ำ ๆ จากสงคราม เพื่อสื่อสารความหมายมากกว่าการเล่าด้วยสถานการณ์หรือผลลัพธ์ที่เสร็จสมบูรณ์จากข้อเท็จจริง เพื่อย้ายสภาวะความเกรงกลัวนี้ไปอยู่บนผลงานจิตรกรรม เปรียบราวกับว่าความรู้สึกถึงทหารได้มาปะทะอยู่เบื้องหน้า และกำลังคุกคามเข้ามาในชีวิต

จากสถานการณ์โลกที่เกิดสงครามทำให้เกิดความหวาดกลัวและวิตกกังวล ความปลอดภัยของชีวิต เศรษฐกิจ การอพยพย้ายถิ่น ความอดอยาก ซึ่งไม่สามารถดูเหตุการณ์ ณ ปัจจุบัน แล้วสามารถตัดสินความถูกหรือผิดได้ เมื่อย้อนมองกลับไปดูประวัติศาสตร์แล้ว เพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงแต่ละเหตุการณ์ที่ส่งผลมาถึงสงครามปัจจุบัน ชาติมหาอำนาจกับฉายา “ตำรวจโลก” ที่สั่งสมมาตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลก มักเข้าไปเกี่ยวข้อง คอยอยู่เบื้องหลังอย่างสม่ำเสมอ “เสรีภาพ” วาทกรรมเพื่อหาความชอบธรรมในการทำภารกิจต่าง ๆ แท้จริงแล้วอาจเป็นเพียงการดิ้นรนเอาตัวรอดทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือการแก้เกมทางภูมิรัฐศาสตร์ แบ่งขั้วอำนาจ เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่ยิ่งกว่าเดิม ไม่ใช่การป้องกันแผ่นดินแต่อย่างใด ไม่สนใจความถูกผิด หรือศีลธรรมใด ๆ จาก “ภาพ” ข้อมูลข่าวสาร ผู้เสียชีวิต เมืองที่เคยสมบูรณ์กลายเป็นเมืองร้างในหลายประเทศ ฯลฯ แม้จะไม่ได้เป็นประสบการณ์ที่รับโดยตรง แต่ภาพเหล่านี้ก็สื่อสารความหมายและส่งผลทางอารมณ์ความรู้สึก แต่เมื่อสำรวจลึกลงไปแล้วกลับพบเจอความรู้สึกอีกระดับคือ ความกลัว ความรุนแรงเหล่านั้นไม่ได้สร้างความเสียหายแค่ในสมรภูมิที่ดำเนินอยู่ แต่คุกคามมาถึงจิตใจของศิลปินด้วยเช่นกัน ซึ่งกลไกหลักของความรุนแรงหรือกองทัพทหาร ที่มีการฝึกฝนความเป็นระบบระเบียบ วินัย การทำตามคำสั่ง บางครั้งอาจต้องพบกับปัญหาความขัดแย้งทางคุณธรรม ความถูกหรือผิด แต่เป็นคำสั่งที่ไม่อาจฝ่าฝืน หรืออีกนัยหนึ่งคือ ความขาดเสรีภาพ เช่นเดียวกับผู้รับผลกระทบ ที่เลือกไม่ให้เกิดสงคราม หรือฝืนความเป็นตายจากภัยสงครามไม่ได้เช่นเดียวกัน

information provided by event organizer

นัมเบอร์วันเเกลลอรี่/สีลม 21

19 ซ.สีลม 21 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ10500

โซน

2

อ. - อา. 10:00-19:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สุรศักดิ์

นัมเบอร์วันเเกลลอรี่/สีลม 21

19 ซ.สีลม 21 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ10500

โซน

2

อ. - อา. 10:00-19:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สุรศักดิ์