เทศกาล & กิจกรรม

Creative Heart to Art

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันที่:

25 - 26 พ.ย. 2566

...ใช้หัวใจสร้างสรรค์ศิลปะจากฝีมือตัวเอง... กับ workshop งานศิลปะ 2 สไตล์ Drawing และ Collage (1 workshop สอน 2 ชิ้นงาน)

ไม่มีค่าใช้จ่าย

วันละ 3 รอบ 10.00-12.00 น. | 13.00-15.00 น. | 15.15-17.15 น.

information provided by event organizer

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

273 ถ.สามเสน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

-

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

273 ถ.สามเสน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

-