นิทรรศการ

นิทรรศการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 22

วันที่:

15 ก.ย. - 11 พ.ย. 2566

เตรียมพบกับนิทรรศการถัดไปซึ่งเป็นนิทรรศการต่อเนื่องของหอศิลป์ กับนิทรรศการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 22

ในครั้งที่ 22 นี้ มีผู้ได้รับทุนสร้างสรรค์ทั้งสิ้น 7 รางวัล ได้แก่

กฤช งามสม / จิตติ เกษมกิจวัฒนา / เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์ / ศุภพงศ์ เหล่าธีรศิริ / ส้ม ศุภปริญญา / สุรเจต ทองเจือ / อติ กองสุข

นิทรรศการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี นำเสนอผลงานของศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา ให้ได้รับทุนสร้างสรรค์ในการดำเนินโครงการเป็นระยะเวลา 1 ปี จากนั้นจึงนำผลงานมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการ โดยโครงการที่ได้รับการคัดเลือกล้วนเป็นผลงานศิลปกรรมที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของศิลปะร่วมสมัยไทย ทั้งยังแสดงออกถึงความสำคัญของกระบวนการในระหว่างการสร้างสรรค์

information provided by event organizer

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

(วังท่าพระ)

31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

จ. - ส. 9:00-18:00 (หยุดวันอาทิตย์)

MRT: สนามไชย

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

(วังท่าพระ)

31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

จ. - ส. 9:00-18:00 (หยุดวันอาทิตย์)

MRT: สนามไชย