นิทรรศการ

รุ่งอรุณแห่งความเจริญรุ่งเรือง: ยุคเรเนซองส์แห่งการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม

รูดอล์ฟ เบเกอร์, คริสติน บลอม, ทรัพย์มณีชัย แสนสุข และคุณไบรซ์

วันที่:

3 - 31 มี.ค. 2567

นิทรรศการ “รุ่งอรุณแห่งความเจริญรุ่งเรือง: ยุคเรเนซองส์แห่งการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม” นําเสนอผลงานอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้ง 4 ท่านจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อาทิเช่น คุณรูดอล์ฟ เบเกอร์ (Rudolf Beger) คุณคริสติน บลอม (Christine Blom) คุณทรัพย์มณีชัย แสนสุข และคุณไบรซ์ โดยแต่ละท่านจะมานําเสนอศิลปะในมุมมองที่แตกต่างกัน ผ่านการตีความหมายหลายหลากวิธี ที่จะสะท้อนถึงสเปคตรัมแห่งความซับซ้อนในอารมณ์ความรู้สึกมนุษย์ และจะพาท่านดื่มด่ำไปพิสูจน์ให้ประจักษ์ถึงศิลปะที่ถ่องแท้เปี่ยมไปด้วยอารมณ์สุนทรียภาพทางศิลปะ

information provided by event organizer