นิทรรศการ

เปิดเผยความหมาย เข้าใจบทแปล

หลากหลายศิลปิน

วันที่:

30 ก.ย. - 31 ต.ค. 2566

นิทรรศการที่ทำให้เห็นการแปลอย่างเป็นรูปธรรม โดยแบ่งนำเสนอ 3 ส่วน

1. จัดแสดงหนังสือแปลฉบับเก่า ผลงานแปลของของนักแปลระดับตำนาน “อมราวดี – Amaravati”

2. จัดแสดงปกหนังสือแปลร่วมสมัยจากสำนักพิมพ์ไทย 16 แห่งที่ร่วมเทศกาลฯ ครั้งนี้

3. นำเสนอผลงานล่าสุดจากเพื่อนสำนักพิมพ์พันธมิตรที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2566

information provided by event organizer

สถาบันเกอเธ่ประเทศไทย

ห้องสมุด

18/1 ซอยเกอเธ่สาทร 1 กรุงเทพฯ 10120

โซน

2

จ. - ศ. 8:00-17:00

MRT: ลุมพินี

สถาบันเกอเธ่ประเทศไทย

ห้องสมุด

18/1 ซอยเกอเธ่สาทร 1 กรุงเทพฯ 10120

โซน

2

จ. - ศ. 8:00-17:00

MRT: ลุมพินี