นิทรรศการ

Dusk Till Dawn

อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ

วันที่:

13 ม.ค. - 29 ก.พ. 2567

นิทรรศการจะพาเราไปสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับสีที่แท้จริงภายใต้การแสดงออกของสีในแสงที่แตกต่างกัน ผ่านผลงานศิลปะแนวนามธรรม (Abstract art) ที่ถูกสร้างสรรค์ในเวลากลางคืนภายใต้แสงฟลูออเรสเซนต์เพื่อแยกคุณสมบัติของสีที่แตกต่างจากวิธีที่ดวงตาของมนุษย์มองเห็นสีภายใต้แสงธรรมชาติ เพื่อแสดงออกถึงความเที่ยงของสีสัน

information provided by event organizer

โรงแรมโรสวูด กรุงเทพฯ

1041/38 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โซน

2

BTS: เพลินจิต

โรงแรมโรสวูด กรุงเทพฯ

1041/38 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โซน

2

BTS: เพลินจิต