นิทรรศการ

ดิน น้ำ ลม ไฟ กับใจสองดวง #2

อรพินท์ กุศลรุ่งรัตน์ และ อรพรรณ ลีทเกนฮอสท์

วันที่:

1 - 31 มี.ค. 2567

นิทรรศการนำเสนอผลงานเซรามิคของศิลปินคู่แฝด อรพินท์ กุศลรุ่งรัตน์และ อรพรรณ ลีทเกนฮอสท์ ที่โดดเด่นด้วยลวดลายจากธรรมชาติ บอกเล่าวิถีการทำเซรามิคเป็นกระบวนการเรียนรู้ธรรมชาติ เพราะเชรามิคเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยธรรมชาติ ทั้งดิน น้ำ ลม ไฟ รวมกับใจเราเอง ซึ่งเราแต่ละคนก็จะมองเห็น และเลือกทำสิ่งแตกต่างกันไป โดยงานเซรามิคคือภาพที่สะท้อนภายในตัวเรา ที่ถึงแม้จะเป็นฝาแผดที่แยกมาเป็น 2 คน ใจสองดวง แต่ต่างก็ได้เรียนรู้และทำงานเซรามิคที่ทั้งเหมือนและต่างกันไป กระบวนการสร้างสรรค์เซรามิค เป็นกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง ดังนั้น ผลงานที่มาแสดง จะมีบางส่วนเป็นผลงานที่มาจากการทำงานกับ เยาวชน และคนในชุมชนด้วย สำหรับนิทรรศการครั้งนี้้เป็นการต่อยอดและพัฒนาการทำงานบนแนวคิดเดียวกันกับนิทรรศการดินน้ำลมไฟกับใจสองดวงในปี 2566 ที่ผ่านมา

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P1-3 ชั้น 2

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P1-3 ชั้น 2

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ