การแสดง & ภาพยนตร์

Emmanuel Ceysson plays Glière's Harp Concerto

นำเสนอโดย Royal Bangkok Symphony Orchestra

วันที่:

9 สิงหาคม 2567

รายการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้มี 3 บทเพลง เริ่มด้วย Khon Overture ประพันธ์โดย ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร นักประพันธ์เพลงชื่อดังชาวไทย ได้รับการยกย่องทั้งในประเทศ และในระดับนานาชาติ ได้รับแต่งตั้งเป็นศิลปินศิลปาธรประจำปีพ.ศ. 2551 และเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2564

Harp Concerto in E-flat Major, Op. 74 ประพันธ์โดย Reinhold Glière นำออกแสดงครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1938 ณ โรงแสดงคอนเสิร์ตแห่งกรุงมอสโคว์ โดยกำหนดให้ฮาร์ปบรรเลงเดี่ยวกับวงออร์เคสตร้าขนาดไม่ใหญ่นัก นอกจากกลุ่มเครื่องสายแล้ว ยังมีเครื่องเป่าเพียงฮอร์น 4 คัน ทิมปานีและกลุ่มเพอร์คัสชั่น ปิดท้ายด้วย Symphony No. 1 in E minor, Op. 39 ซิมโฟนีบทนี้มี 4 ท่อน ท่อนแรกจะได้ยิน

คาริเน๊ตบรรเลงเดี่ยวทำนองต่างๆ อย่างไพเราะ โดยมีกลองทิมปานีรัวคลออย่างแผ่วเบา ส่วนท่อนอื่นๆ จะได้ยินแนวเดี่ยวบรรเลงโดยไวโอลิน วิโอลา และเชลโล สอดแรกเข้ามาสลับกันไปเป็นช่วงๆ อย่างไพเรา

เอมมานูเอล เซซอง (Emmanuel Ceysson) ศิลปินเดี่ยวฮาร์ป เคยได้รับแต่งตั้งให้เป็นนักฮาร์ป ประจำวง Los Angeles Philharmonic ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563 เขามีประสบการณ์ร่วม 15 ปี เคยเป็นนักฮาร์ประดับหัวหน้ากลุ่มให้กับวงออร์เคสตร้าประจำโรงแสดงอุปรากรและบัลเลต์หลายวง สำเร็จการศึกษาที่สถาบันดนตรีแห่งกรุงปารีส ได้รับรางวัลการแข่งขันฮาร์ปในระดับนานาชาติหลายรางวัล

ราคาบัตร : 600 / 1,000 / 1,800 / 2,400 / 3,000
ส่วนลดพิเศษ 50% - นักเรียน , 50% - ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
ติดต่อซื้อบัตรที่ www.thaiticketmajor.com , เบอร์ : 02 262 3456

information provided by event organizer