นิทรรศการ

Fast Fashion ช็อปล้างโลก

วันที่:

3 ส.ค. - 3 ธ.ค. 2023

มิวเซียมสยาม จัดงาน “Fast Fashion ช็อปล้างโลก” เพื่อรับกระแสของแฟชั่นการแต่งกายที่มีการผลิตและซื้อขายกันอย่างรวดเร็วในนิทรรศการหมุนเวียนประจำปี ณ มิวเซียมสยาม

มิวเซียมสยาม จัดงาน “Fast Fashion ช็อปล้างโลก” เพื่อรับกระแสของแฟชั่นการแต่งกายที่มีการผลิตและซื้อขายกันอย่างรวดเร็วในนิทรรศการหมุนเวียนประจำปี โดยจะบอกเล่าเรื่องราวของแฟชั่น การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีการผลิตและซื้อขายกันอย่างรวดเร็วจนทำให้ปัจจุบันกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และเสื้อผ้าเป็นมากกว่าเครื่องนุ่งห่มปกปิดร่างกายตามฤดูกาล แต่กลับเป็นสิ่งที่ตอบสนองสัญชาตญาณของมนุษย์ที่ชอบแต่งตัวให้สวยงาม และใช้เสื้อผ้าเพื่อแสดงตัวตน แสดงอัตลักษณ์ และสถานะทางสังคมของผู้สวมใส่จนทำให้เกิดกระแส “Fast Fashion” ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโลก

สำหรับนิทรรศการชุดนี้เตรียมบอกเล่าเรื่องราวในหลากหลายแง่มุม ตั้งแต่ผลกระทบของ “Fast Fashion” ที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านธุรกิจแฟชั่น สิ่งแวดล้อม การใช้แรงงาน รวมไปถึงบอกวิธีการที่เราจะสามารถช่วยรักษาโลกใบนี้ได้ ผ่านตัวเลือกต่าง ๆ มากมาย ทั้งการเลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แนวความคิดของผู้ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้ามือสอง และการส่งต่อเสื้อผ้า สิ่งของไปบริจาคส่งต่อให้กับมูลนิธิหรือผู้ยากไร้ โดยทีมงานภัณฑรักษ์ มิวเซียมสยามได้พัฒนาองค์ความรู้เชิงลึกที่ต่อยอดมาจากการรวบรวมความรู้ทางประวัติศาสตร์สังคม นำมาขยายความเข้าใจ และนำเสนอให้เห็นมุมมองเรื่องดังกล่าวผ่านเทคนิคการจัดแสดงที่น่าสนใจและเข้าถึงง่าย โดยหวังว่าผู้ชมจะได้ร่วมเรียนรู้และหาแนวทางที่เหมาะสมกับตัวเองไปต่อยอด หรือตระหนักรู้ถึงแนวทางที่จะร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมโลก โดยเริ่มจากตัวของเราทุกคนผ่านนิทรรศการในครั้งนี้"

information provided by event organizer

มิวเซียมสยาม / พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

ห้องนิทรรศการชั่วคราว ชั้น 1 อาคารนิทรรศการ

4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

โซน

1

อ. - อา. 10:00-18:00 (หยุดวันจันทร์)

MRT: สนามไชย

มิวเซียมสยาม / พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

ห้องนิทรรศการชั่วคราว ชั้น 1 อาคารนิทรรศการ

4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

โซน

1

อ. - อา. 10:00-18:00 (หยุดวันจันทร์)

MRT: สนามไชย